Door Redactie op 18 mei 2016

Supermarkten en winkels vaker open op zondag

In aansluiting bij een brede behoefte in de stad besluit het college om de winkeltijden op zondag te verruimen voor de supermarkten en de binnenstad. Ze baseert zich hierbij op de recent uitgevoerde evaluatie naar winkelopeningstijden. Dit voorstel sluit aan bij ons verkiezingsprogramma waarin we aangeven qua winkelsluitingstijden aan te willen sluiten bij behoefte van de Zwolse burgers. De PvdA steunt dit voorstel daarom van harte. Met dit voorstel is een balans gevonden tussen enerzijds de diversiteit van mensen en hun wens om op verschillende momenten boodschappen te kunnen doen, maar is ook rekening gehouden met het feit dat zondagen door een deel van de Zwollenaren anders beleefd worden dan andere dagen. Het is daarnaast ook een vereenvoudiging ten opzichte van het huidige systeem. In onze beleving kan dit voorstel daarom op breed draagvlak rekenen. Uit het voorstel spreekt ook de verantwoordelijkheid die we als coalitie voelen om samen met de stad en passend bij de ontwikkelingen in de stad gemeentelijk beleid vorm te geven. Het voorstel is om de supermarkten op zondag open te stellen van 13:00-17:00 en aan de 12 bestaande koopzondagen drie extra koopzondagen toe te voegen.

Redactie

Redactie

Heeft u vragen of opmerkingen? neem dan contact op met zwolle.pvda@gmail.com

Meer over Redactie