Reactie PvdA op advies verkenner Arie Slob

4 april 2022

Precies drie weken geleden gingen de stembussen open. De uitslag voor de PvdA was stabiel, met een kleine winst. Tijdens het duidingsdebat gaven we aan de uitslag als een beweging naar links te zien. We voerden afgelopen weken twee gesprekken met Arie Slob die was aangesteld door de CU en GL als verkenner. Het verslag van de verkenner is vandaag openbaar gemaakt, lees het hier: 220404_-Advies-verkenner Daar willen wij graag op reageren.

De gesprekken met de verkenner heb ik samen met Mart oude Egbrink gevoerd en verliepen prettig en in een open sfeer. We hebben gesproken over de opgaven waar Zwolle voor staat en de visie van de PvdA op de verkiezingsuitslag, keuzes in de vorige periode en mogelijkheden tot samenwerking in de toekomst. We hebben onze voorkeur uitgesproken voor een sociale en groene coalitie (voorkeur CU-GL-PvdA-D66) en hebben gezegd graag aan te willen schuiven bij het motorblok CU en GL en college-verantwoordelijkheid te willen dragen.

Uit het verslag blijkt dat verkenner Slob constateert dat er diverse coalities mogelijk zijn, maar dat hij de keuze voor verdere coalitievorming aan CU en GL heeft gelaten. Gezien onze gedeelde ideeën voor en visie op een sociale en groene stad, waren wij enigszins verrast door de keuze van CU en GL om niet met de Partij van de Arbeid verder te onderhandelen, maar met het CDA en D66. We hadden graag onze visie en ideeën samen verder uitgewerkt.

Voor nu willen we de partijen succes wensen bij de onderhandelingen. Maar natuurlijk niet zonder ze een aantal belangrijke punten mee te geven. Wij hopen dat deze partijen geen keuzes schuwen en kiezen voor een serieuze aanpak van de wooncrisis en de klimaatcrisis. Dat ze zich vol inzetten voor kansengelijkheid, bestaanszekerheid en een stad waar iedereen mee kan doen. En de stad kan alleen goed bestuurd worden, door Zwollenaren écht goed te betrekken bij de keuzes die gemaakt moeten worden, want het zijn keuzes die van invloed zijn op hun leven, straat, buurt, wijk en stad. Zwolle is een stad voor en van iedereen, daar blijft de PvdA-fractie voor strijden.

Patty Wolthof
Fractievoorzitter PvdA