Bufferzone bij abortuskliniek

3 maart 2020

Wederom kunnen we in De Stentor (2-3-2020) lezen dat bezoekers van de abortuskliniek in Zwolle zich geïntimideerd voelen door anti-abortus-demonstranten. “Bij de kliniek aan de Oosterlaan in Zwolle staat zeker twee ochtenden per week een vertegenwoordigster van de organisatie Schreeuw om Leven die bezoeksters aanspreekt. Als vrouwen dat als intimiderend ervaren bellen we de politie. Volgens haar gebeurt dat gemiddeld twee keer per maand”, aldus De Stentor.

Reden voor de PvdA om, samen met de SP en VVD om maandag 9 maart mondelinge vragen te stellen aan het college. De SP en de VVD hebben al eerder schriftelijke en mondelinge vragen gesteld over dit onderwerp. Naar aanleiding van die vragen gaf de burgemeester destijds dat er een goede balans werd gezocht tussen enerzijds de vrijheid van bezoekers en personeel van de kliniek en anderzijds het recht om te betogen. Er zijn toen afspraken gemaakt dat er niet gedemonstreerd mag worden bij de zijingang en dat cliënten van te voren moeten worden ingelicht. Er kon alleen worden ingegrepen als er wanordelijkheden zijn.
Volgens ons is er nu sprake van wanordelijkheden, zeker als de kliniek twee keer per maand de politie moet bellen. Het is ook mede om die reden dat de abortuskliniek vraagt om het instellen van een ‘bufferzone’, om de anti-abortusactivisten op gepaste afstand te houden, zodat ze de bezoeksters van de kliniek niet persoonlijk kunnen aanspreken.
Nu geldt alleen de afspraak dat activisten alleen op het trottoir aan de voorkant van de kliniek mogen staan, zodat de zij-ingang vrij blijft van activisten.
Wij zijn van mening dat het recht op betoging en demonstratie, en de vrijheid van meningsuiting, van groot belang zijn in een vrije en democratische samenleving. Maar deze rechten en vrijheden zijn niet onbeperkt en onvoorwaardelijk.
Dit brengt ons tot de volgende vragen:
  1. De overheid kan niet ingrijpen in de inhoud van een demonstratie, maar kan wel beperkingen opleggen aan bv de plaats waar een demonstratie plaatsvindt. Volgens het College van de rechten van de mens kan dat via het instellen van een bufferzone en is de wettelijke grondslag daarvoor te vinden in art.5 van de Wet Openbare Manifestaties en in de lokale APV. Een uitspraak van de voorzieningenrechter in Limburg bevestigt dit standpunt: de rechter verbood het demonstreren direct voor de deur van de kliniek en sommeerde dat de activisten aan de overkant van de straat moesten staan. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2019:2138&showbutton=true&keyword=abortus Bent u bekend met deze uitspraak en wat betekent deze uitspraak voor de wens om in Zwolle ook een bufferzone in te stellen?
  2. De voornoemde voorzieningenrechter benadrukte het bijzondere karakter van abortusklinieken, die vergelijkbaar is met ziekenhuizen, parlementsgebouwen en andere als bijzonder aangemerkte plaatsen. Door dat bijzondere karakter kunnen zwaardere eisen gesteld worden aan het recht op demonstratie. Bent u het hiermee eens? En bent u het eens met de stelling dat het bijzondere karakter van een abortuskliniek een bufferzone rechtvaardigt, ook omdat die bijdraagt aan de bescherming van de rechten en de gezondheid van de vrouwen die de kliniek bezoeken?
  3. Een aantal gemeenten overweegt om bufferzones rond abortusklinieken in te stellen, om de activisten en demonstranten op gepaste afstand te houden. Daarmee worden bezoekers van de kliniek gevrijwaard van persoonlijke en moralistische verwijten en krijgen demonstranten toch de kans hun geluid binnen redelijke afstand ten gehore te brengen, zoals wettelijk vereist is. Bent u bereid in Zwolle ook een bufferzone in te stellen bij de abortuskliniek? Zo nee, waarom niet?