Fractievoorzitter en raadslid

Youcef Ben Ali

Sociaal domein: welzijn, leefbaarheid, zorg en WMO, Openbare orde en veiligheid, Holtenbroek, Dieze en Kamperpoort
Youcef Ben Ali

Over Youcef Ben Ali

Soms hebben we pech in het leven. Dan worden we getroffen door het noodlot. We verliezen onze baan, ons inkomen, een partner, raken in de schulden of we verliezen onze gezondheid. Wat vanzelfsprekend was, is weg. Wat we er voor terug krijgen, is onzekerheid, stress en soms ook angst. Angst en onzekerheid. Komt dit wel weer goed? Soms weten we het dan even niet meer.

 

Veel van deze problemen worden niet, of niet altijd, veroorzaakt door de overheid, door de gemeente. Banen verdwijnen doordat een bedrijf naar het buitenland gaat vanwege de lage lonen daar. Het waterpeil hier stijgt door klimaatverandering en smeltende poolkappen. Maar de gevolgen ervan voelen we wel hier in onze stad.

 

Mensen in nood verwachten ook niet dat de overheid al hun problemen oplost. Dat kan ook niet altijd.
Maar een overheid, een gemeente, dient er wel te zijn voor de inwoners. Als het goed met ons gaat, willen ook het liefst dat de overheid zich niet met ons bemoeit.
Maar als we het even niet meer weten, als we getroffen worden door het noodlot, als we niemand hebben om op te leunen of op terug te vallen, dan is het wel fijn dat we terecht kunnen bij de overheid. Bij de ‘eerste overheid’: onze gemeente, de overheid die het dichtst bij ons staat.

 

Een overheid, een gemeente die ons op het juiste moment bij kan staan, ons net even dat zetje kan geven dat we nodig hebben: inkomensondersteuning, goede zorg dichtbij, hulp bij het vinden van een baan, een fatsoenlijk inkomen, een betaalbare woning, onderwijs of leerlingenvervoer voor de kinderen. Een gemeente die ons helpt om weer overzicht te krijgen, houvast te vinden. Zodat we onze zekerheden, onze vanzelfsprekendheden, weer terugvinden en het al gauw weer zelf kunnen. Zonder diezelfde overheid.

 

Dat is wat Zwolle wat mij betreft zou moeten zijn. Een dienende gemeente, een dienstbare gemeente. Een gemeente die er is voor de inwoners die dat net even nodig hebben, een gemeente die degenen die dat niet nodig hebben met rust laat.

 

Een gemeente die je zekerheid biedt als je dat nodig hebt, op momenten dat je het zelf even niet meer weet.  Een gemeente waar mensen terecht kunnen, waar mensen samen kunnen komen, en van daaruit weer zelf verder kunnen. Een gemeente waar niemand er alleen voor staat.

 

Dat is Zwolle.
Dat moet Zwolle ook zijn voor zij die dat nog niet zo ervaren.