Burgerraadslid

Herman Sieben

Groen, recreatie & mileu,
Herman Sieben

Over Herman Sieben

h-sieben@home.nl

Opgegroeid in Kampen, naar de Sociale Academie in Hengelo gegaan en afgestudeerd in Groningen als socioloog. Op de middelbare school zat ik altijd te twijfelen tussen biologie studeren of sociale academie. In mijn werkzame leven heb ik me danook bezig gehouden met jeugdzorg, welzijn en cultuur bij de provincies Overijssel en Flevoland. Maar heb ik ook gewerkt bij het IVN, als consulent natuur-en milieueducatie en bij Staatsbosbeheer als regiodirecteur Noord. De laatste 2 jaar heb ik gewerkt als directeur van de Nationale Parken op het tropische Bonaire. Vanaf 2018 hou ik me onder meer bezig met de natuur en recreatie van de Ijssel- en Vechtvallei en geef ik advies op het gebied van eco-toerisme.

De afgelopen 2 jaar op Bonaire gewoond en gewerkt. Een fantastisch eiland. Maar ook gemerkt dat het klimaatprobleem een groot mondiaal probleem is. Als de zee daar 2 graden warmer wordt verdwijnt het koraal en over 20 jaar stijgt de zeespiegel meer dan een halve meter. Op Bonaire is men qua werkgelegenheid totaal afhankelijk van het natuurtoerisme. Dat betekent dan ook dat een gezonde sociale ontwikkeling daar samen moet gaan met een duurzaam natuur- en milieubeleid. Ook heb ik de grote verschillen in inkomen en sociale zekerheid gezien op het eiland, maar ook vergeleken met Nederland.

Die jaren op Bonaire heeft mij een extra stimulans gegeven om ook in Zwolle weer actief te strijden voor een gezonde, sociale en duurzame samenleving. Want gaat het ons lukken om deze wereld leefbaar te houden voor mens en natuur? Voor mij is die vraag al vanaf mijn jeugd belangrijk. Ook in Zwolle kunnen we zorgen voor een gezond en groen leefmilieu. Een groene leefomgeving zijn de gezonde longen van de stad. Wonen in een groene en niet-vervuilde leefomgeving is gezond voor de mens. Ook is er veel aandacht nodig bijvoorbeeld bij de nieuw aan te leggen woonwijken (klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen), maar ook bij aanpassing aan de bestaande wijken, voor een veranderend klimaat. Het gaat warmer worden en we zullen meer extremer weer krijgen met bijvoorbeeld extreme regenval. De inrichting van de wijken en ook de binnenstad zal daar zo goed mogelijk op moeten worden aangepast. Ook op lokaal niveau moeten we doorgaan met een duurzaam energiebeleid.

In het lokale groenbeleid kunnen we nog veel meer rekening houden met inheemse planten, vogels en insecten. Allerlei soorten insecten zijn in aantallen de afgelopen jaren door het gebruik van bestrijdingsmiddelen onheilspellend hard achteruitgegaan. In Zwolle zijn tot nu toe 57 verschillende bijen waargenomen. Dat lijkt heel veel maar bij een goed groenbeheer en goede voorlichting voorspellen de deskundigen dat er wel 111 soorten wilde bijen in Zwolle kunnen voorkomen. Ook moet effectief doorgegaan worden met de bestrijding van exotische soorten, bijvoorbeeld de Japanse Duizendknoop. Deze plant overwoekert de inheemse natuurlijke planten. Als burgerraadslid en gemeenteraadslid heb ik aan bovengenoemde onderwerpen veel aandacht besteed. Goed om te zien dat op een aantal punten de gemeente Zwolle nu wel deze items oppakt. Toch mag de gemeente nog wel wat harder en effectiever gaan lopen op een aantal terreinen.