Voorzitter

Anneke Speelman

Anneke Speelman

Over Anneke Speelman

Ik heet Anneke Speelman, ben 62 jaar en woon in de Binnenstad van Zwolle. Ik ben opgegroeid in een boerengezin in de Drentse Veenkoloniën. In mijn jeugd heb ik gezien hoe belangrijk het is dat iedereen ertoe doet en meetelt, en hoe belangrijk scholing is voor ieders ontwikkeling en welvaart.

Ik ben ruim zeven jaar lid van de PvdA en sinds maart 2014 actief in het bestuur bij PvdA Zwolle, eerst als penningmeester en sinds november 2018 in de rol van voorzitter. Het voorzitterschap is voor mij vooral: faciliteren, verbinden en stimuleren. Ik ben de schakel tussen fractie, leden en bestuur en zoek verbindingen op provinciaal en landelijk niveau.

De relatie tussen politiek, burgers en samenleving gaat me aan het hart. Ik sta voor de idealen en waarden van de sociaaldemocratie. Een PvdA die zich inzet voor verbinding, bestaanszekerheid, zeker werk met een fatsoenlijk loon, goede huisvesting, adequate zorg, ruimte voor cultuur en expressie, en eerlijke kansen en vooruitgang voor iedereen. Een partij die werk maakt van duurzaamheid én ervoor zorgt dat de rekening eerlijk verdeeld wordt en sterke schouders de zwaardere lasten dragen. Een partij waar iedereen telt en waar je welkom voelt. Dat is voor mij de Partij van de Arbeid.

Mijn werkzame leven beweegt zich rondom de thema’s welzijn, zorg en wonen. Eerst in het welzijnswerk voor ouderen en nu op het terrein van het ontwikkelen en bouwen van zorgvastgoed. Soms als adviseur, maar vooral als ontwikkelaar. Ik houd me bezig met  de ontwikkelingen van gebieden waarin zorg een belangrijke rol speelt en het bouwen van huisvesting voor ouderen en mensen met een fysieke of geestelijke beperking of stoornis.