Wijkplan: Zwolle-Zuid

Een wijk van wijken

Bewoners van Zuid zijn vaak trots op hun wijk en vinden dat het goed gaat. Daar zijn veel voorbeelden van. Er zijn mooie nieuwe voorzieningen ontstaan zoals Grand Café Zuijdt, de kringloopwinkel en de Keuken van Zuid. De woningen zijn relatief ruim en betaalbaar. De gemeente heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in verbetering van de fietsroutes en tunnels, het grote winkelcentrum en de straatverlichting. Buurtbewoners hebben samen en met de gemeente geïnvesteerd in het groen in de wijk. Er zijn goede sportvoorzieningen, een markt, scouting, scholen en een sociaal wijkteam. Kortom, Zwolle Zuid is voor veel mensen een fijne wijk. Jonge mensen die er zijn opgegroeid keren er regelmatig terug om hun eigen kinderen op te laten groeien. Maar ook ouderen blijven er door de aanwezigheid van woonzorgzones graag wonen. Natuurlijk hebben we ook nog wensen voor Zuid.

 

Waar gaat de PvdA de komende vier jaar werk van maken?

  • De PvdA wil een sociale wijk. We investeren extra in opbouwwerk om te zorgen dat kwetsbare buurten in Zuid verbeteren. We vinden het ook belangrijk dat wijkcentrum de Pol een plek is voor ontmoeting en activiteiten in de wijk.
  • De PvdA staat voor een duurzame wijk. Op het terrein van de IJsselcentrale komen wat ons betreft windmolens. Dat realiseren we liefst lokaal zodat bewoners van Zuid kunnen direct profiteren van goedkopere stroom.
  • De PvdA wil een veilige wijk. Bewoners van Zuid vragen aandacht voor diverse 30 km straten waar te hard gereden wordt. Soms kun je dat aanpakken door een gesprek hierover met buurtbewoners te organiseren maar soms is een fysieke ingreep of extra handhaving nodig.
  • Winkelcentra zijn een belangrijke voorziening in de wijk. Daarin willen we investeren, vooral ter ondersteuning van kleinere ondernemers. De uitstraling, parkeervoorzieningen en de buitenruimte moeten op orde zijn. In het grote winkelcentrum zorgen we dat ambulante handel en activiteiten ondersteunend zijn aan het vaste aanbod. Het winkelcentrum aan de Sellekamp heeft een opknapbeurt nodig waardoor ook leegstand tegengegaan wordt.
  • De PvdA wil een goed bereikbare wijk. We leggen ons niet neer bij het verminderde busvervoer. Daarom blijven we ons inzetten voor een goed toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoerssysteem, bijvoorbeeld met kleinere bussen in de daluren of een combinatie met doelgroepenvervoer. We blijven ook inzetten op een treinstation voor Zwolle Zuid, dat zal niet op korte termijn gerealiseerd worden maar mag niet verdwijnen uit nieuwe plannen.