Wijkplan: Wipstrik

Leefbaar en veilig

De wijk Wipstrik bestaat uit twee buurten: Wipstrik-Noord en Wipstrik-Zuid. De Wipstrikkerallee is de fysieke grens. Wipstrik als geheel scoort qua leefbaar- en veiligheid boven het stedelijke gemiddelde.

In Wipstrik-Noord ervaren bewoners vooral het te hard rijden en parkeerproblemen als aandachtspunt. Met name door de komst van het nieuwe Isala-ziekenhuis is het parkeren door medewerkers van het ziekenhuis in de wijk zeer sterk toegenomen. Mede op basis van signalen heeft de wijkmanager het initiatief genomen voor een overleg met de buurt, Isala en een vertegenwoordiging van de ondernemers Oosterenk om de parkeerproblematiek bespreekbaar te maken en maatregelen te nemen de problemen beheersbaar te maken. Ook heeft de gemeente fysieke maatregelen genomen zoals gele markering van stoepranden, de Brederostraat ingericht als dertig-kilometerzone en een fietsstraat gemaakt van de Tesselschadestraat. Ook heeft de gemeente geïnvesteerd in het veiliger maken van de omgeving van de twee basisscholen in Wipstrik-Noord.

Voor Wipstrik-Zuid geldt dat de leefbaarheid en veiligheid zich stabiel ontwikkelt en vergelijkbaar is met het stedelijke gemiddelde. Wel zijn de bewoners minder tevreden als het gaat om de fysieke kwaliteit van de openbare ruimte, de verzorgdheid van de leefomgeving en de openbare verlichting. Ook zijn er meer werkzoekenden in deze buurt gekomen in de afgelopen periode. In Wipstrik-Zuid steken de bewoners zelf de handen uit de mouwen om de wijk leefbaar te maken en te houden.  Een prachtig voorbeeld daarvan is de speeltuin. Op deze belangrijke ontmoetingsplek hebben buurtbewoners vele uurtjes tijd geïnvesteerd. In de buurt zijn er ook betrokken bewoners die meer groen willen in de wijk

De komst van de hospice is een belangrijke aanvulling op de voorzieningen in de wijk. De wijkbewoners ervaren de Spar als buurtsuper ook als zeer waardevol.

Voor Wipstrik als geheel geldt dat er meer initiatieven van onderop zijn ontstaan gericht op bijvoorbeeld buurtpreventie ten opzichte van een aantal jaren geleden.

 

Wat gaat de PvdA de komende vier jaar werk van maken?

  • Verdere verbetering van de straten in Wipstrik-Noord, omdat het asfalt van matige kwaliteit is en er de afgelopen 25 jaar geen noemenswaardig onderhoud heeft plaatsgevonden.
  • In overleg met de bewoners van de Zeeheldenbuurt nagaan of er een buurtplan kan worden gemaakt om de buurt groener te maken en daarmee een beter evenwicht te krijgen tussen de fysieke en sociale kwaliteit.
  • De bewoners in het Zeeheldenbuurt meer steun en waardering van de gemeente ervaren voor hun grote inzet.