Wijkplan: Westenholte

Een buurt vol samenwerking

De wijk Westenholte is een stabiele wijk met een gemêleerde samenstelling van de bevolking. Er wordt veel samengewerkt en er vindt een actieve participatie plaats door vele verenigingen en clubs. De leefbaarheid en veiligheid zijn gemiddeld en men heeft vertrouwen in de toekomst.

Het Anker is de nieuwe voorziening voor sport, recreatie en verenigingen. De muziekvereniging Excelsior oefent er wekelijks. De akoestiek  van de oefenruimte laat veel te wensen over. Het is een goede voorziening voor sport en recreatie maar voor muziek is de kwaliteit niet goed.

Het voorzieningenniveau is een aandachtspunt. Er bestaat leegstand in het winkelcentrum en dat doet de wijk geen goed.

 

Waar gaat de PvdA de komende vier jaar werk van maken?

  • Dat er duidelijkheid komt over het verbeteren van de akoestiek van Het Anker.
  • Dat er onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden voor een betere bezetting van het winkelcentrum