Wijkplan: Spoorzone

Het meest dynamische deel van Zwolle

Nergens in Zwolle krijgt de ontwikkeling van de stad zo duidelijk een gezicht als in de Spoorzone. Het gebied tussen de Hortensiatunnel en het Engelse Werk waar ook Hanzeland onder valt, ondergaat sinds 2010 een enorme verandering die niet alleen van immens belang is voor de Spoorzone zelf, maar ook en vooral voor de stad als geheel: de Spoorzone moet zich ontwikkelen van een barrière in de stad tot een nieuw stadsdeel dat Zwolle ten noorden en ten zuiden van het spoor verbindt en dat gecombineerd met de binnenstad het nieuwe centrumgebied van Zwolle wordt.

De veranderingen worden steeds meer zichtbaar. Zo wordt station Zwolle omgebouwd tot de centrale OVknoop van Noordoost-Nederland om de enorme groei van het aantal reizigers te kunnen opvangen. Dat heeft geleid tot de aanleg van de Hanzelijn, de bouw van een vierde perron en de bouw van een nieuwe veel bredere reizigerstunnel. De verplaatsing van het busstation naar de zuidzijde van het station wordt mogelijk door de bouw van de busbrug en van het nieuwe grote busperron dat aansluit op de tunnel. Het aantal stallingsplaatsen voor fietsen wordt uitgebreid tot ruim 13.000, onder andere  via een ondergrondse stalling onder het Stationsplein en extra (gebouwde) stallingen aan beide zijden van het station. Ook de stationsomgeving wordt aangepakt: Oosterlaan/Stationsplein/Westerlaan worden volledig heringericht, met veel groen en meer ruimte voor fietsers. Ook de Hanzelaan krijgt een volledig nieuwe opzet. De toekomstige entrees van het station aan de centrumkant en de zuidzijde moeten de reizigers echt verwelkomen en het station allure geven. Zulke entrees (stationskappen) vereisen overigens financiële middelen die er nu nog niet zijn, maar de komende jaren wel gevonden moeten worden in samenwerking tussen het Rijk, de NS, de gemeente en de provincie.

Ook op spoorgebied verandert er tot 2025 veel: de lijnen naar Kampen en Enschede zijn inmiddels geëlektrificeerd en vanaf de dienstregeling 2018 rijden er van en naar Zwolle alleen nog maar elektrische treinen, het spoorwegemplacement aan de oostkant van het station wordt volledig heringericht om de treinen sneller te laten vertrekken en binnenkomen, het spoor tussen Zwolle en Herfte wordt viersporig (waardoor de treinen naar Emmen en naar Groningen/Leeuwarden elkaar vanaf 2021 niet meer in de weg zitten en de dienstregeling verder kan worden uitgebreid), tussen de hogeschool Windesheim en het Engelse Werk wordt een heel nieuw opstelterrein aangelegd waar grote aantallen treinstellen ’s nacht kunnen worden schoongemaakt en gestald en tenslotte worden de perrons voor de treinen naar Kampen en Emmen volledig overkapt.

Toegankelijk Hanzeland

Hanzeland ligt nu ingeklemd tussen het spoor en de IJsselallee. Het is voor een deel bebouwd en de rechtstreekse bereikbaarheid vanuit het stadscentrum laat te wensen over. Het is daarmee een wat geïsoleerd gebied, dat echter grote mogelijkheden heeft.

Om de verbinding tussen de centrumkant van het station en Hanzeland te verbeteren is een nieuwe loopbrug over het spoor nodig. Deze passerelle moet in het verlengde van de Stationsweg komen direct naast de huidige stationsrijwielstalling en komt uit achter het station. De PvdA wil dat de passerelle er zo snel mogelijk komt, bij voorkeur al in 2019.

De ontwikkelingsmogelijkheden voor Hanzeland kunnen veel toevoegen aan de stad. Daarmee kan Hanzeland zich ontwikkelen tot een zichtbaar deel van het centrumgebied van Zwolle dat bestaat uit de binnenstad (met de aanloopstraten in Assendorp en Dieze en het Katwolderplein), de Stationswijk en Hanzeland. De PvdA denkt daarbij – in combinatie met de gebouwen van de NS die over enkele jaren vrijkomen – aan onderwijs (een deel van de hogeschool Windesheim), cultuur, evenementen

(bijvoorbeeld. Festivals en een nieuwe bestemming voor de IJsselhallen), maar ook aan woningbouw. Het gebied is ook interessant als het gaat om de winning van duurzame energie (geothermie) en waterberging (in het kader van de klimaatopgave).

Verder wil de PvdA Hanzeland en de rest van de Spoorzone een veel groener karakter geven om de leefbaarheid van het gebied en van het aangrenzende Assendorp te bevorderen.

 

Waar gaat de PvdA de komende jaren aan werken?

  • Een passerelle over het spoor
  • De financiering van extra (gebouwde) stallingsmogelijkheden voor fietsen rondom het station
  • Kappen voor de stations entrees moeten worden geregeld in samenwerking tussen het Rijk, de NS, de gemeente en de provincie
  • Een (her)ontwikkeling van Hanzeland die iets toevoegt aan de stad, gericht op cultuur, evenementen en woningbouw, in een groene omgeving.