Wijkplan: Kamperpoort

Een buurt in verandering

Kamperpoort is van oorsprong een volksbuurt die net buiten de oude stadsgracht van Zwolle ligt. De wijk telt ruim 1.400 inwoners en relatief veel huishoudens met een smalle beurs.

De Kamperpoort is de afgelopen jaren sterk van beeld en karakter veranderd. Veel nieuwbouw en een  megabioscoop zijn toegevoegd.  De gemiddelde Zwollenaar zal dat als een verbetering ervaren en ook wel  de Kamperpoorters zelf. Die fysieke veranderng leidt echter ook naar een sociale verandering.  Bewoners zullen samen naar een nieuwe balans moeten zoeken van onderlinge betrokkenheid en cohesie. Dat is een proces van langere adem. De zo gekoesterde  ‘volksbuurtcultuur’ en de cultuur van de nieuwe wijkbewoners sluiten niet zonder meer op elkaar aan. De oude bewoners hebben een sterke binding met de Kamperpoort, bij de nieuwe bewoners zal dat nog moeten ontstaan.

Actieve en betrokken bewoners

De bewoners zijn heel actief, bijvoorbeeld met het bewonersbedrijf de Kamperpoorterij. Een sociale onderneming met veel ambities en die graag initiatieven van onderop ontwikkelt op het terrein van participatie, zorg en welzijn.  De Kamperpoort beschikt als enige in de stad over een eigen buurtmuseum. Hier is de historie van – en de liefde voor de buurt goed terug te vinden.

Herontwikkeling IJsselhallen

De PvdA heeft in de raadsperiode 2014-2018 aandacht gevraagd voor de herontwikkeling van de IJsselhallen. Hoewel de beoogde verplaatsing van de IJsselhallen niet op korte termijn plaatsvindt, vinden wij het wel belangrijk prioriteit te blijven geven aan deze locatie als het  gaat om investeren in de stad. Het spreekt voor zich dat de bewoners van de Kamperpoort goed worden meegenomen in die ontwikkeling en dat de gemeente serieus kijkt naar de wensen die bij hen leven.

 

Waar wil de PvdA de komende vier jaar werk van maken:

  • Ondersteuning bieden aan de wijk bij het bereiken van een goed evenwicht in de sociale samenhang van de wijk,  als de wijk dat vraagt of nodig heeft
  • Een goed plan ontwikkelen voor de herontwikkeling van de IJsselhallen, waarbij de wijk een gelijkwaardige gesprekspartner is
  • Met de wijk tot een goede samenwerking komen als het gaat om bewonersinitiatieven die ontstaan vanuit de Kamperpoorterij en in te zetten op een zo goed mogelijke aansluiting tussen het gemeentelijk beleid en de ambities van de buurt