Wijkplan: Dieze

Gezellig, divers en sociaal, dát is Dieze!

Een deel van de bewoners van Diezerpoort woont er al heel lang en houdt veel van de wijk. Zij zorgen voor veel sociale contacten, mensen letten een beetje op elkaar. Er zijn veel sociale huurwoningen en bewoners met een relatief laag inkomen. Er wonen ook relatief veel studenten en alleenstaanden die zich minder hechten aan de wijk. Dat maakt de leefbaarheid van de wijk ook kwetsbaar. Gelukkig zijn er een aantal goede sociale voorzieningen zoals het sociaal wijkteam en actieve wijkverenigingen zoals in de Bolle Bieste en de Vlasakkers. Goede sportvoorzieningen zijn er in de Stilohal en Dieze herbergt ook de grootste sportvereniging van Zwolle, namelijk de hengelsportvereniging.

 

Waar gaat de PvdA de komende vier jaar werk van maken? 

  • De Stilohal en de kegelbaan zullen plaats maken voor (sociale) woningbouw. Het is belangrijk dat er sportvoorzieningen blijven in de wijk. De PvdA wil daarom een nieuwe binnensportvoorziening in de wijk.
  • Ook voor de sociale activiteiten die in de Stilohal plaatsvinden moet een goed alternatief komen, in bestaande bouw óf in nieuwbouw.
  • Het verenigingsleven is van groot belang in Dieze. Dat willen we ondersteunen. Bijvoorbeeld door te helpen bij het vinden van vrijwilligers. Het afschaffen van de oud-papierregeling mag niet leiden tot het wegvallen van geld bij verenigingen. De gemeente moet per vereniging bekijken met welke nieuwe tegenprestatie verenigingen hun kas kunnen aanvullen.
  • De Hengelsportvereniging heeft de bereikbaarheid van visplekken de laatste jaren zien afnemen. Dat is voor oudere vissers een probleem. De PvdA wil de hengelsportvereniging bij toekomstige ontwikkelingen rond viswater vroegtijdig betrekken en bekijken hoe goed bereikbare plekken kunnen worden gerealiseerd. We ondersteunen de vereniging ook bij het zoeken naar een nieuwe locatie voor het verenigingsgebouw nabij water.
  • Om mensen meer te betrekken bij hun buurt en om eenzaamheid tegen te gaan investeren we extra in opbouwwerk.
  • Er staat regelmatig grof vuil op straat, er ligt rommel en het onkruid wordt slecht gewied. Daarnaast is er af en toe vandalisme, bijvoorbeeld bij de begraafplaatsen. We betrekken woningbouwcorporaties en de politie (nog) actiever bij het beheer van de openbare ruimte, bijvoorbeeld door te zorgen dat zij altijd aanwezig zijn bij de wijkschouwen die buurtbewoners en de gemeente regelmatig houden. We zorgen voor een wijkgerichte aanpak voor afval waardoor er minder lang grof vuil op straat blijft staan.
  • Er zijn veel actieve en betrokken vrijwilligers in de wijk. Mensen met een uitkering doen soms liever geen vrijwilligerswerk in de wijk omdat ze bang zijn daarop aangekeken te worden door de gemeente of door buurtbewoners. We willen dit doorbreken en vrijwilligerswerk juist stimuleren omdat het een opstap kan zijn naar betaald werk en het voor mensen fijn kan zijn om iets voor de eigen buurt te doen.