Wijkplan: Aa-landen

Tussen stad en platteland

De wijk bestaat zo’n 45 jaar en is door de ruime opzet, het vele groen, de gevarieerde bebouwing en het goede voorzieningenniveau een geliefde woonomgeving voor veel Zwollenaren. Ook Zwollenaren uit andere wijken weten de weg naar de Aa-landen te vinden vanwege het complete winkelcentrum, waar geen leegstand is en dat voorzien is van veel parkeergelegenheid

Ruimte voor jong en oud in de Aa-landen

Er is sprake van een toenemende vergrijzing van de Aa-landen, omdat veel bewoners al in de wijk wonen sinds deze gebouwd werd. Dit stelt extra eisen aan zorg en huishoudelijke hulp. Er is in de buurt een omvangrijke burenhulp en op onderdelen speelt de wijkvereniging hierin een coördinerende rol.

Voor de jeugd van 12 tot 16 jaar zijn er nauwelijks voorzieningen of ontmoetingsplekken (bijv. Cruyffcourt of pannakooi). De PvdA is van mening dat hier gerichte actie op ondernomen moet worden, in samenspraak met de jongeren zelf en met een financiële bijdrage van de gemeente.

Groene wijk

Het groen in en rond de wijk is van een bijzondere kwaliteit die ook erg wordt gewaardeerd. De versobering op het groenonderhoud die de afgelopen jaren is doorgevoerd als onderdeel van de gemeentelijke bezuinigingen, heeft op enkele plekken geleid tot initiatieven van bewoners die het onderhoud overnemen. Dit lukt echter niet overal. De PvdA vindt het  noodzakelijk om de effecten van bezuinigingen op het beheer van de openbare ruimte goed tegen het licht te houden en waar nodig terug te draaien, zeker als het gaat om behoud of versterking van biodiversiteit. Daarnaast wil de PvdA dat de bezuiniging op afvalbakken wordt teruggedraaid. Dit heeft op diverse plaatsen, zoals in het Westerveldse Bos, geleid tot meer rommel en ergernis bij bewoners. Terugplaatsen van afvalbakken is noodzakelijk.

Dijklanden is de groene uitloop van de Aa-landen, waar ook stadslandbouw mogelijk is. In ieder geval moet dit gebied definitief niet bebouwd worden. Dat moet worden vastgelegd in de komende Omgevingsvisie.

Waar gaat de PvdA de komende vier jaar werk van maken?

  • Meer voorzieningen/ontmoetingsplekken voor jongeren van 12 tot 16 jaar, te realiseren in overleg met de jongeren en met financiële ondersteuning van de gemeente
  • Initiatieven van bewoners ondersteunen om zelf groenonderhoud te regelen
  • Afvalbakken terugplaatsen waar dat nodig is
  • Dijklanden definitief niet bebouwen