Schuldhulpverlening

Schulden zijn verschrikkelijk, het zet mensen volledig klem. Je komt veel makkelijker in de schulden dan je denkt. En het is ontzettend moeilijk om er weer uit te komen. In het voorkomen en helpen oplossen van schulden ligt een belangrijke taak voor de gemeente. Daar is creativiteit en speelruimte voor nodig. De PvdA staat voor een sterk en sociaal Zwolle. Daar hoort ook bij dat we samen op zoek gaan naar goede hulp voor mensen met schulden.

Wachtlijsten en hoge (maatschappelijke) kosten
Mensen schamen zich vaak om hulp te vragen, lopen ervoor weg of durven het gewoon niet. Hulp komt daardoor vaak laat op gang. En als zij eenmaal de stap gezet hebben en om hulp vragen, krijgen zij vaak te maken met wachtlijsten in de schuldhulpverlening. Een oorzaak van de wachtlijsten is dat er ook in Zwolle een groeiende groep mensen is met schulden.

Schulden zorgen ook voor hoge maatschappelijke kosten. Ga maar na: momenteel kost drie jaar een bewindvoerder betalen de gemeente zo’n 5.000 euro. En dan is er aan het eind van de rit vaak nog niks opgelost! Voor datzelfde geld kun je ongeveer 50.000 euro aan schulden opkopen en oplossen, mits de schuldeisers, zoals gebruikelijk, akkoord gaan met tien procent. Door schulden op te lossen bespaar je niet alleen op de kosten van bewindvoering, maar ook op uitkeringen, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, schuldhulpverlening, ziekteverzuim en ga zo maar door.

Oplossingen
De PvdA ziet dat de gevolgen van schulden groot zijn. Voor mensen met schulden én voor de maatschappij. Onorthodoxe maatregelen zijn nodig in de schuldhulpverlening, om zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk te bereiken.

Om wachtlijsten in de schuldhulpverlening weg te werken zijn in 2017 al extra medewerkers aangetrokken. Als dat onvoldoende is, dan wil de PvdA hier opnieuw in investeren.

In 2016 heeft de gemeente budget gereserveerd om schulden van jongeren over te nemen en om extra eigen bewindvoerders en schuldhulpverleners aan te nemen. Daarmee bieden we mensen weer perspectief. Daarnaast is er in Zwolle al enkele jaren een maatwerkbudget waarmee mensen geholpen kunnen worden. Sommigen zullen redeneren dat met dit soort onorthodoxe maatregelen voorbijgegaan wordt aan de schuldvraag. De praktijk wijst echter uit dat bij het kiezen van de beste hulp een goede analyse van de oorzaken zeer essentieel is. Het uitgangspunt ‘wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten’ lost weinig tot niets op, voor niemand.

Onorthodoxe maatregelen breiden we graag uit, bijvoorbeeld door af te stappen van individuele schuldsanering en schulden van inwoners collectief te regelen. Wij willen bijvoorbeeld dat er met woningcorporaties een afspraak gemaakt wordt over alle problematische schulden van inwoners van Zwolle. Zo kan enorm worden bespaard op uitvoeringskosten. Een saneringstraject voor een enkele burger kost de gemeente namelijk zo’n 3.000 euro per jaar , terwijl iemand met schulden en een minimuminkomen hooguit 1.800 euro per jaar  kan aflossen.

Het vroeg signaleren van problemen, zodat snel hulp ingeschakeld kan worden, is belangrijk. Daarover zijn afspraken gemaakt met bijvoorbeeld woningbouwcorporaties. Wij willen hierover met nog veel meer partijen afspraken maken. Daarbij is er ook aandacht nodig voor (ex)justitiabelen. Het hebben van schulden vormt een belangrijke reden voor terugval in recidive. Zowel aan maatschappelijke kosten als aan individueel leed kan hier veel bespaard worden.

Schulden voorkomen werkt nog beter dan schulden verhelpen, daar blijven we op inzetten. Bijvoorbeeld door voorlichting te geven op scholen en door budgetbeheer te leren aan mensen die van weinig geld rond moeten komen.

Wij zijn er trots op dat er in Zwolle vele vrijwilligers zijn die werken als schuldhulpmaatje of cursussen budgetbeheer verzorgen. Zonder hen zou de schuldhulp aanpak van de gemeente een minder menselijk gezicht hebben. We blijven hen daarom ondersteunen.

We vinden het belangrijk dat niet alleen particulieren maar ook kleine zelfstandigen gebruik kunnen maken van de schuldhulpverlening van de gemeente zonder dat dit automatisch beëindiging van het bedrijf tot gevolg heeft.

Waar gaat de PvdA werk van maken in de komende vier jaar?

  • Afspraken met schuldeisers die vaak te maken hebben met mensen met schulden waardoor afspraken niet steeds opnieuw per individu/huishouden gemaakt hoeven te worden
  • In navolging van afspraken met bijvoorbeeld woningcorporaties afspraken met zoveel mogelijk partijen over vroege signalering van problematische schulden (bijvoorbeeld ook met Wehkamp)
  • Vroegtijdige aanpak schuldenproblematiek bij personen die in de opvang van Kadera (veilig thuis) verblijven
  • Voorlichting op scholen in het kader van preventie en schuldproblematiek
  • Trainingen budgetbeheer voor mensen die van weinig geld rond moeten komen
  • Ondersteuning voor vrijwilligers die actief zijn als schuldhulpmaatje of cursussen budgetbeheer verzorgen
  • Schuldhulpverlening van de gemeente bereikbaar maken voor kleine zelfstandigen
  • Aandacht voor (ex)justitiabelen om recidive te voorkomen.