Door op 8 april 2016

Zwolse PvdA vraagt landelijk aandacht voor armoede bij gezinnen met puberkinderen

De PvdA Zwolle biedt PvdA Tweede Kamerlid Keklik Yücel een Zwolse casusomschrijving aan van een gezin met puberkinderen dat structureel een tekort heeft van 399 euro per maand. Ondanks een sterk armoedebeleid in de gemeente kan deze situatie onvoldoende positief beïnvloed worden. Gemeentes mogen geen inkomensbeleid voeren. Het betreft in deze extreme situatie gezinnen met een laag inkomen (tot 130% van het sociaal minimum), een hoge zorgvraag en een dure sociale huurwoning. Gezinnen die bijvoorbeeld wat goedkoper wonen hebben een lager tekort maar ook dan blijft het tekort substantieel.

De gemeente Zwolle heeft volgens onderzoek van onder meer het Nibud een behoorlijk goed functionerend armoedebeleid. Voor gezinnen, kinderen, alleenstaanden, ouderen, chronisch zieken en gehandicapten en ook bijvoorbeeld voor ondernemers en werkenden met een laag inkomen zijn gerichte maatregelen genomen om te zorgen dat ze niet door het ijs zakken. Voor bijvoorbeeld ouderen functioneert dat heel goed, zij zijn in staat niet alleen hun basisvoorzieningen maar ook hun sociale activiteiten te financieren. Fractievoorzitter Eefke Meijerink: “Daarmee zeggen we niet dat ouderen met een minimum inkomen ruim geld te besteden hebben, maar zij slagen er in Zwolle wel in om naast hun basisbehoeften ook sociale activiteiten zoals een cadeautje voor iemand, een uitje of een verenigingslidmaatschap te betalen. Dat is belangrijk, ook voor jongeren en gezinnen met kinderen en met name deze laatste groep heeft daarvoor structureel te weinig geld”. Uit de Zwolse analyses blijkt dat paren die leven van een minimum inkomen en gezinnen met kinderen tot 130% van het sociaal minimum een tekort hebben dat niet door de gemeente kan worden opgeheven. Voor kinderen in deze gezinnen trekt Zwolle nu wel extra geld uit maar daarmee is het probleem nog niet geheel opgelost.

Meijerink gaat naar Den Haag om aandacht te vragen voor deze groep. Ze biedt Tweede Kamerlid Keklic Yücel de casus aan. Yücel heeft inmiddels toegezegd de casus te betrekken bij de kamerbehandeling van het armoedebeleid. En ze zal het kabinet om een reactie vragen over deze situatie. Yücel: “De PvdA staat ervoor dat iedereen mee kan doen, dat begint bij kinderen. Dat er kinderen zijn die opgroeien in armoede is iets dat we nooit mogen accepteren in onze samenleving. Daarom zal ik daar altijd tegen blijven strijden. Dat Zwolle nu bij mij komt met deze case is heel waardevol. Door praktijkvoorbeelden kunnen wij zorgen voor een nog gerichter armoedebeleid. We hebben daarvoor al 100 miljoen euro structureel uitgetrokken dat naar gemeenten gaat voor armoedebestrijding en we zetten in op kindpakketten en extra geld voor het sportfonds. We zullen gaan bekijken aan de hand van deze case wat we landelijk moeten doen om deze situatie verder te verbeteren”.

De casus:

Echtpaar met twee puberkinderen in Zwolle. De grootste tekorten doen zich in Zwolle voor bij het echtpaar met twee oudere kinderen. Dit huishouden kan op een inkomensgrens van 100% en van 130% het basispakket niet betalen. De tekorten zijn fors, zelfs tot € 399 per maand voor huishoudens met kinderen tussen 12 en 18 jaar. Nibud geeft als belangrijke oorzaak van deze tekorten aan dat bijstandsnorm voor een paar niet voldoende ruimte biedt om de extra kosten voor een tweede volwassene op te vangen. Daarnaast zijn de kosten voor oudere kinderen hoger dan voor jongere kinderen, terwijl de hogere kinderbijslag en het kindgebonden budget dit verschil niet volledig compenseren. Hierdoor ontstaan voor huishoudens met twee volwassenen en oudere kinderen dus tekorten. Het Nibud onderzoek is  uitgegaan van maximale huur onder het nieuwe passend toewijzen en een hoge zorgvraag in geval van chronische ziekte. In individuele gevallen, met bijvoorbeeld een lagere huur of een minder hoge zorgvraag levert dit direct ruimte op in de begroting van het huishouden.

Hier kunt u het rapport van het Nibud lezen: Minimaeffectrapportage
Op pagina 28 en pagina 30 vindt u een tabel en uitleg over de betreffende casus. Op pagina 54 vindt u een overizcht van inkomsten, uitgaven en tekorten voor deze casus.