Door Redactie op 15 mei 2017

Zwolle Zuid inspireert PvdA voor verkiezingsprogramma

In 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. PvdA Zwolle vindt het belangrijk om te weten wat er speelt in de wijken en staat daarom regelmatig met rozen bij winkelcentra en gaat langs de deur in buurten. Omdat de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen gaat ze nu langs de deur met een vragenlijst om te horen wat mensen belangrijk vinden voor hun wijk en voor de stad. Op zaterdag 13 mei was de PvdA in Gerenlanden. In de Gruitmeesterslaan en de Snavel van Emekamplaan en bij Winkelcentrum Sellekamp zijn veel gesprekken gevoerd.

Bewoners zijn erg tevreden over hun buurt en dan met name over de gezelligheid en de voorzieningen. Winkelcentrum, sportvoorzieningen, scholen en de kerk zijn dichtbij. Daarnaast worden ook het groen en de rustige woonomgeving meerdere malen genoemd. Minpunten aan de wijk zijn het beperkte aantal parkeerplekken en soms ook het onderhoud van speelplaatsen en groen.
Mensen vinden het belangrijk dat de politiek iets doen aan de leegstand, tijdelijke bezetting door bijv zzp’ers, organisaties of politieke partijen is een oplossing die wordt aangedragen en er moeten meer fietsenstallingen in de binnenstad komen. Opvallend veel Zwolle Zuid bewoners vinden het belangrijk dat er leuke evenementen blijven in de stad en we door de klachten over geluid niet terug gaan naar het stille Zwolle van 10-20 jaar geleden.
De PvdA heeft veel inspiratie gekregen. Fractievoorzitter Eefke Meijerink: “Het aanpakken van te snel rijden, onderhoud van speelplaatsen en groen en een levendige stad, dat zijn onderwerpen waar we ook in de gemeenteraad steeds aandacht voor vragen. We hebben een aantal goede ideeën en oplossingen gekregen waar we zelf nog niet op gekomen waren, die zullen we zeker meenemen in ons verkiezingsprogramma!”
Redactie

Redactie

Heeft u vragen of opmerkingen? neem dan contact op met zwolle.pvda@gmail.com

Meer over Redactie