Door op 8 juni 2015

Zwolle ligt op koers

Debatbijdrage door Sanneke Snuverink en Jan Slijkhuis over de jaarstukken 2014.

Tijdens de debatronde van 8 juni werden de jaarstukken van 2014 besproken, met daarin het jaarverslag en de jaarrekening. Over de jaarstukken 2014 kunnen wij kort zijn: Zwolle ligt over het algemeen goed op koers.

Wat de financiën betreft, stellen wij vast dat het college zorgvuldig met het geld omgaat en daarvoor wilen wij graag een compliment maken, in het bijzonder aan de nieuwe wethouder van Financiën, Jan Brink. Het verheugt ons dat daarmee ook het degelijke financiële beleid uit de vorige collegeperiode wordt voortgezet.

Wij vragen aandacht voor het onderwerp Jongeren. De aanleiding daarvoor zijn de cijfers uit het Jaarverslag, waaruit blijkt dat de tevredenheid over de voorzieningen voor jongeren weliswaar is gestegen van 24% in 2011 naar 29% in 2014, maar dat die waardering wel achterblijft bij het streefcijfer: 35% in 2014.

Wat zegt dat over de verbinding tussen jongeren en de voorzieningen die kennelijk voor hen zijn bedacht? Worden jongeren voldoende betrokken bij zaken die zij belangrijk vinden, voor henzelf, voor hun wijk, voor de stad als geheel?

Het gaat ons om een betere aansluiting tussen jongeren en de initiatiefrijke stad. Voor de goede orde: wij hebben daar geen uitgewerkte plannen voor, maar wel enkele vragen en gedachten die we hebben voorgelegd.

Jongeren kunnen – via het middelbaar onderwijs en waar nodig met hulp van externen – meer betrokken worden bij initiatieven en activiteiten in de stad: bijvoorbeeld meedoen in evenementen en festivals, uitgedaagd worden om zelf activiteiten in hun wijk op te zetten, maar daarnaast ook nadenken over wat zij belangrijk vinden in hun wijk. Nadenken over waarom bestaande voorzieningen kennelijk niet voldoen, hoe dat beter kan, wat zij daar zelf aan kunnen bijdragen en wat hen dat oplevert.

Daarbij is het de kunst om niet alleen jongeren te mobiliseren die toch al wel in beweging komen, maar ook groepen die nu nog vaak langs de kant (blijven) staan. Daarvoor bestaat geen pasklare vorm.

In breder perspectief gaat ons erom dat jongeren bijdragen aan Zwolle als bruisende stad en dat hun ideeën en kwaliteiten daarbij volop worden benut. Jongeren moeten Zwolle steeds meer ervaren als een aantrekkelijke stad: om te wonen, om te studeren, om te werken. Dat vereist blijvende inzet en samenwerking van onderwijs, bedrijfsleven, cultuursector en overheid als het gaat om huisvesting, evenementen en stageplaatsen, om maar enkele elementen te noemen. Als we jongeren meer bij de stad betrekken, zullen ze ook steeds meer voor Zwolle kiezen als een stad om niet alleen tijdelijk te wonen, maar ook langer te blijven.