Door op 29 mei 2017

Zomerse gesprekken in de Zeeheldenbuurt

De PvdA Zwolle vindt het belangrijk om te weten wat er speelt in de wijken en staat daarom regelmatig met rozen bij winkelcentra en gaat langs de deur in buurten. Omdat de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen gaat ze nu langs de deur met een vragenlijst om te horen wat mensen belangrijk vinden voor hun wijk en voor de stad. Op een hele warme zaterdag 27 mei was de PvdA in de Zeeheldenbuurt in de Wipstrik. In de straten rondom het wijkcentrum en de speeltuin zijn veel gesprekken gevoerd.

Speeltuin pronkstuk van de buurt
Bewoners zijn erg tevreden over hun buurt en dan met name over de gezelligheid en over het feit dat het dichtbij het centrum ligt. Het grootste pluspunt is volgens de bewoners de speeltuin: die is openbaar toegankelijk en zorgt voor veel sociale samenhang in de buurt. Een groep actieve buurtbewoners onderhoudt de speeltuin en zorgt bijvoorbeeld voor nieuwe speeltoestellen. Een jongetje dat op het punt staat te gaan voetballen vertelt “Ik ben hier opgegroeid, heb leren voetballen op het veldje naast de speeltuin. Ik heb hier al mijn vrienden leren kennen.” Juist omdat de speeltuin een pronkstuk is in de wijk, is het volgens de bewoners belangrijk dat de gemeente hier oog voor heeft. Ook blijft de speeltuin aantrekkelijk voor hangjongeren, maar daar worden maatregelen tegen genomen.

Sociaal betrokken buurt
Op de vraag wat er echt in het verkiezingsprogramma van de PvdA zou moeten komen, kwamen zeer diverse antwoorden. Zo moet er volgens sommige bewoners van de Zeeheldenbuurt meer gedaan worden om inkomensverschillen te verkleinen, moet er meer gedaan worden voor mensen aan de onderkant van de samenleving en meer werkgelegenheid worden gecreëerd. Ook zouden de winkels vaker op zondag open moeten – zoals de IKEA – en moeten er meer prullenbakken komen. Raadslid Patty Wolthof: “Je kunt uit de antwoorden wel merken dat dit een sociaal betrokken buurt is. De meeste bewoners kwamen met suggesties die goed zijn voor Zwollenaren die het minder hebben. Zeeheldenbuurt, bedankt voor het meedenken!”