Door op 4 maart 2015

Zoekrichtingen bezuinigingen

Zwolle staat de komende jaren voor een nieuwe, forse bezuinigingsronde. Omdat de opgave niet eenvoudig is, heeft het Zwolse college van burgemeester en wethouders besloten om niet pas bij de perspectiefnota in juni te komen met concrete bezuinigingsvoorstellen, maar om de raad eerst een Veranderbrief te sturen waarin zoekrichtingen zijn opgenomen. Maandag boog de raad zich over deze zoekrichtingen. Veel van die zoekrichtingen ondersteunen we omdat we vinden dat ze goed doordacht, goed besproken met betrokkenen en evenwichtig zijn. Maar maandag hebben we bij drie zoekrichtingen kanttekeningen gemaakt, dat leest u hier.

Het sociaal domein
We zijn met elkaar een grote veranderopgave gestart op het sociaal domein. Een opgave die nog lang niet af is, waarin we mensen meenemen en waarin we de kwaliteit van zorg voorop blijven zetten. Voor een nieuwe integrale afweging is inzicht nodig in de werking van het nieuwe beleid. Wij verwachten dat dit inzicht eind dit jaar beschikbaar komt. We vragen het college daarom bij de perspectief van volgend jaar deze bezuinigingen concreet in te vullen. Op dat moment kan het college ook een voorstel doen voor het inzetten van de buffer van vijf miljoen die er voor het sociaal domein is. Een half jaar geleden hebben we besloten tot een zachte landing, juist om mensen mee te nemen in alle veranderingen. Het gaat nu goed maar er moet voorkomen worden dat er paniek ontstaat. De zachte landing willen we dus graag handhaven en daarom willen we de buffer voor het sociaal domein in 2016 incidenteel inzetten.

De wijkbieb
Wij zijn niet enthousiast over het voornemen de bibliotheekfunctie in de wijken te reduceren tot een leeszaal en afhaalpunten voor boeken. Wij vinden een brede bibliotheekfunctie kwaliteit toevoegen aan onze wijken. Wij kunnen ons wel voorstellen dat er in de toekomst logische ontwikkelingen zijn waar ook de bieb bij aan kan haken, daar staan wij open voor, want dan doe je het samen met de mensen in de wijk. Op dit moment vinden wij het echter voorbarig en onwenselijk hieraan een bezuinigingsopgave te verbinden. De bibliotheek is namelijk onder meer een ankerpunt in de wijk en de vernieuwde inrichting waarin de afgelopen jaren is geïnvesteerd in de wijken wordt een desinvestering als de biebs gaan sluiten.

Het Stedelijk Museum Zwolle
De ambitie van het college is om het cultuur historische profiel van de stad te versterken, een uitgelezen kans om dat te doen met het stedelijk museum. Op dit moment kampt het Stedelijk Museum Zwolle met een onduidelijk profiel (namelijk tweeledig: culthistorie en hedendaagse kunst), weinig uitstraling, teruglopend bezoekersaantal en een dure en weinig flexibele organisatie. We pleiten ervoor zo snel mogelijk concrete kwaliteitsverbeteringen door te voeren. Wij zien concrete mogelijkheden in een fusie met het Historisch Centrum Overijssel (HCO) waarbij de directie gevoerd wordt door het HCO. Zo komen we tot een krachtige cultuurhistorische organisatie in de stad. Samenwerking, zoals de Veranderbrief van het college bepleit, is in onze ogen te vrijblijvend. Er moet een krachtige kernorganisatie staan en die bereik je niet met samenwerking alleen. Een fusie zorgt er ook voor dat de bezuinigingsopgave verhoogd kan worden tot naar schatting 6,5 ton zodat daarmee geen gat ontstaat als we de wijkbibliotheken in stand houden. Wij pleiten voor een onderzoek naar deze fusie zodat bij de perspectiefnota een keuze gemaakt kan worden.