Zeker zijn van een speelplek in de buurt

Door Privé: Jan Slijkhuis op 11 februari 2018

Al geruime tijd zijn bewoners van de Zeeheldenbuurt (Wipstrik-Zuid) met de gemeente in gesprek over de vernieuwing van de speeltoestellen in de speeltuin naast wijkcentrum ‘Bestevaer’. De speeltuin vervult een belangrijke rol in de buurt, niet alleen voor de kinderen (ook uit Wipstrik-Noord en de Indische buurt), maar ook voor de ouders: zij ontmoeten elkaar en onderhouden de speeltuin en dat versterkt de samenhang in de buurt.

 

Daarom stellen wij de volgende vragen aan het college:

1. Onderschrijft u het belang van de speeltuin voor de Zeeheldenbuurt en de omringende buurten?

2. Kunt u aangeven wat de stand van zaken is in de besprekingen tussen de gemeente en de buurtbewoners over de vernieuwing van de speeltuin?

3. Is de gemeente bereid bij te dragen in de kosten van de vernieuwing van de speeltuin en zijn hier ook nog andere partijen bij betrokken?

 

Wij hopen dat de Zeeheldenbuurt binnenkort een mooie speel en -ontmoetingstuin heeft!

Privé: Jan Slijkhuis

Privé: Jan Slijkhuis

Ik ben Jan Slijkhuis, jaargang 1957, geboren en getogen Zwollenaar en vader van twee volwassen kinderen (dochter 31, zoon 27 jaar). Ik woon in de Aa-landen. In het dagelijks leven werk ik bij de Provincie Fryslân als Europacoördinator. Dat werk omvat het bevorderen (in teamverband) van alles wat te maken heeft met de inzet van

Meer over Privé: Jan Slijkhuis