Door op 12 juni 2016

“Winkelcentrum Holtenbroek vitaal houden”

In mei 2006 werd het verbouwde en winkelcentrum Holtenbroek aan de Bachlaan geopend. Inmiddels staat het winkelcentrum er nu 10 jaar en heeft het zich tot het hart van de wijk ontwikkeld. Uit het koopstromenonderzoek 2016 blijkt ook dat het marktaandeel voor de dagelijkse boodschappen van dit winkelcentrum is verdubbeld in de afgelopen 5 jaar. Daarmee draagt het winkelcentrum dus bij aan de positieve ontwikkeling van Holtenbroek.

IMG_2076

Leegstand
Helaas is de laatste tijd de leegstand in dit winkelcentrum toegenomen. De 10 jarige huurcontracten zijn onlangs afgelopen en dat is voor een aantal ondernemers de gelegenheid geweest om het huurcontract niet te verlengen. Hier zijn nog geen nieuwe huurders in de plaats gekomen, waardoor er nu een aantal panden leegstaat. Deze leegstaande panden bieden een troosteloze aanblik hetgeen een negatieve invloed op het winkelend publiek in dit winkelcentrum heeft.

IMG_2061

Vitaal winkelcentrum van groot belang
De PvdA fractie is van mening dat een vitaal winkelcentrum Holtenbroek van groot belang is voor de wijk en dat het College van B&W daarom een actieve rol moet spelen bij het vitaal houden van dit winkelcentrum en daarom in overleg moet treden met de eigenaar van het winkelcentrum over maatregelen. De hoogste prioriteit daarbij heeft natuurlijk het vinden van nieuwe vaste huurders, maar er kan ook gezocht worden naar tijdelijke huurders met pop-upstores, kunstenaars die hun atelier in de panden willen vestigen en in het uiterste geval kan er meer aan de aankleding van de leegstaande winkels worden gedaan. Daarom willen raadsleden Mussche en Wolthof van het college weten:

  1. Welke acties heeft u tot nu toe ondernomen om met de vastgoedeigenaar tot invulling van de leegstaande panden te komen?
  2. Bent u bereid om in overleg te treden met de vastgoedeigenaar om samen met de vastgoedeigenaar te onderzoeken hoe de leegstaande panden gevuld kunnen worden?
  3. Bent u bereid om daarbij alternatieven als pop-up stores en ateliers als tijdelijke invulling te onderzoeken?
  4. Ziet u mogelijkheden om een facilitator zoals bij het Broerenkwartier voor dit winkelcentrum aan te stellen om het weer volledig vitaal te maken?