Door op 11 februari 2015

Waterskibaan Wythmenerplas

De PvdA heeft ingestemd met het voorstel een waterskibaan te realiseren op de Wythmenerplas. De ondernemer heeft een mooi plan opgesteld met behalve een waterskibaan ook andere waterrecreatie, een daarbij passend paviljoen en openbare toiletten en douches voor waterrecreanten. Toen het voorstel aan ons werd voorgelegd begin januari waren wij zeer kritisch. Eerder stelde de raad vast dat de voorzieningen moesten passen bij het karakter van de Wythmenerplas. Er waren begin januari nog te veel losse eindjes om goed te kunnen beoordelen of dat het geval was. Ook de haalbaarheid van het combineren van de waterskibaan met de reeds bestaande activiteiten op de plas, zoals het naaktrecreëren en het duiken, was niet uitgewerkt.

Gelukkig was de PvdA niet als enige kritisch, maar hadden een paar andere partijen ook een gezond kritische houding. Het college is vervolgens hard aan het werk gegaan om de bezwaren van de partijen weg te nemen. Daarom is er nu een conceptbeheerplan met heldere afspraken. De naaktrecreanten hebben laten weten geen bezwaren te hebben en de waterski-ondernemer zorgt voor een baanontwerp waarbij het gebruik van de plas te combineren is met de duikers. Om dit laatste te waarborgen is ook een motie aangenomen.

Dit alles maakte dat wij met genoegen konden instemmen met deze mooie ontwikkeling aan de Wythmenerplas. Wij wensen de ondernemer en vele Zwollenaren veel plezier met deze aanwinst voor Zwolle.