Door Redactie op 14 september 2015

Waardevolle verkenning basisinkomen in Zwolle

Afgelopen woensdag organiseerden PvdA, D66 en CDA samen met een aantal betrokken Zwollenaren en met Club Cele het drukbezochte Stadsgesprek over het basisinkomen. Na een inleiding van econometrist Sjir Hoeijmakers, die een eigen basisinkomen via crowdfunding bij elkaar spaarde, werd gekeken of er onder de 160 aanwezigen draagvlak was voor het basisinkomen in Zwolle en werden informatie en opvattingen uitgewisseld.

Het idee van een basisinkomen is niet nieuw, maar de discussie is weer opgelaaid en er wordt veel over gesproken en geschreven. Door het boek Gratis geld voor iedereen van Rutger Bregman, diverse crowdfundingsprojecten waarbij een basisinkomen bij elkaar gespaard werd en een veelbesproken aflevering van Tegenlicht staat het onderwerp weer volop op de agenda. In diverse gemeentes worden experimenten voorbereid met het basisinkomen en in nog meer gemeentes wordt verkend of er draagvlak is voor zo’n experiment. Zo ook deze avond in Zwolle.

In een compacte inleiding van een half uur legde Sjir Hoeijmakers uit wat het basisinkomen precies is. Een bedrag dat de overheid uitbetaalt, wat hoog genoeg is om van te leven, wat iedereen individueel ontvangt zonder verdere voorwaarden. Zo’n inkomen bestrijdt armoede, vergroot de zelfstandigheid en creativiteit van mensen, gaat uitbuiting op de werkvloer tegen en is een mogelijk antwoord op het dreigende tekort aan werkgelegenheid door de automatisering. Ook vertelde Hoeijmakers welke problemen een basisinkomen oplost, onder meer de armoedeval, welke aspecten het idee zo interessant maakt en welke stappen gezet kunnen worden om van het laatste vangnet dat we nu hebben, de bijstand, te komen tot een basisinkomen.

Cibap student Nordy Visser toonde zijn documentaire over het basisinkomen waarin mensen hun mening gaven over het idee van een onvoorwaardelijk inkomen. Daarna was het woord aan de zaal. Aan de hand van vier stellingen werd verder gepraat over de effecten van een basisinkomen. De deelnemers namen actief deel door groepen te vormen die het eens of oneens waren met de stelling. Op deze manier werd onder meer gediscussieerd over of een basisinkomen zorgt voor een betere waardering van werk en of het een oplossing is voor veel problemen in de sociale zekerheid. Als afsluiting gaf media man André Vis, voormalig hoofdredacteur van TC Tubantia, zijn visie op de afgelopen avond en voorspelde wat de volgende dag de kop in de krant zou kunnen zijn. Zijn opties: ‘Proeven van een nieuwe wereld’ of ‘Egeltjesgedrag rond het basisinkomen’.

Het was goed om tijdens dit Stadsgesprek met elkaar na te denken over het basisinkomen en met elkaar van gedachten te wisselen. Het was een avond met veel informatie en interactie en een waardevolle verkenning van het onderwerp. En dit was nog meer het eerste deel van dit Stadsgesprek. Op 7 oktober wordt een verdieping gemaakt, waarbij het programma ingevuld wordt naar aanleiding van de evaluatie van deze eerste avond. Was je niet bij het Stadsgesprek, maar toch benieuwd wat er precies allemaal gezegd is? Kijk het dan hier terug: http://www.jijenoverijssel.nl/3642/het-basisinkomen.

Redactie

Redactie

Heeft u vragen of opmerkingen? neem dan contact op met zwolle.pvda@gmail.com

Meer over Redactie