Door op 14 september 2017

Vragen over onrust bij sloop IJsselcentrale

De sloop van de IJsselcentrale is in volle gang. Dit leidt soms tot onrust bij de omwonenden. Die krijgen niet altijd vooraf melding welke sloopactiviteit plaatsvindt en wat daarvan de consequenties zijn. Onlangs was er zelfs sprake van een vermeende ‘asbestwolk’.

Deze situatie leidt voor de fractie van de PvdA tot de volgende vragen.

  1. Wat is de rol van de gemeente bij de sloop van de IJsselcentrale?
  2. Hoe houdt de gemeente toezicht op de sloop en op de communicatie met burgers over de sloop?
  3. Is de communicatie met de betrokken burgers naar het inzicht van het College nu adequaat geregeld?
  4. Geschiedt de informatievoorziening alleen vooraf of ook achteraf?
  5. Is er een speciaal telefoonnummer waar mensen terecht kunnen met hun vragen?
  6. Is er een tijdschema waaruit af te leiden valt wanneer de sloopactiviteiten zijn beëindigd?