Vragen met betrekking tot verruiming bufferzone abortuskliniek

Door Selma Hoekstra op 20 december 2021

PvdA stelt samen met SP, VVD en D66 mondelinge vragen verruiming bufferzone abortuskliniek 20 december 2021

In Zwolle is, op initiatief van een aantal partijen in deze raad, vorig jaar bij de Zwolse abortuskliniek een bufferzone ingesteld. Demonstranten mogen niet meer pal voor de deur demonstreren maar moeten dat doen aan de overkant van de straat.

Het Humanistisch Verbond heeft signalen gekregen dat vrouwen die in Zwolle de kliniek bezoeken nog steeds geïntimideerd en nageroepen worden. We hebben begrepen dat burgemeester Snijders ruim 5800 e-mails heeft ontvangen van Zwollenaren om de demonstratievrije zone rondom de kliniek te verruimen.

Naar aanleiding van deze actie van het Humanistisch Verbond heeft de PvdA opnieuw contact gehad met de kliniek en omwonenden en samen met de SP komen we tot de volgende vragen:

  • Welke actie heeft de burgemeester ondernomen nav de vele e-mails die hij heeft gehad?
  • Met het instellen van de huidige bufferzone heeft de burgemeester beloofd om actief de vinger aan de pols te houden en regelmatig in gesprek te gaan met de betrokkenen om zo op de hoogte te blijven. Kan de burgemeester aangeven hoe vaak er overleg is met betrokkenen en wat de strekking van die gesprekken is?
  • Nog steeds worden vrouwen lastig gevallen en geïntimideerd. Als er dan geen sprake is van wanordelijkheid maar wel van aantasting in de persoonlijke levenssfeer van vrouwen kan de gemeente daartegen optreden. Er bereiken ons geluiden dat dat niet wordt gedaan. Als dat zo is….Waarom niet? Als er wel wordt opgetreden, kan de burgemeester dan met de raad delen hoe vaak dat is gebeurd?
  • Er wordt op landelijk niveau gesproken met burgemeesters van verschillende steden om uniform beleid te ontwikkelen. Want waarom kan een ruime bufferzone wel in Arnhem en niet in Zwolle. Is de burgemeester van deze ontwikkeling op de hoogte? En zo ja, zou de burgemeester een voorstander zijn van een uniform beleid?

Selma Hoekstra
PvdA Zwolle

Selma Hoekstra

Selma Hoekstra

Ik was als burgerraadslid actief voor de gemeenteraad. Een mooie en spannende functie waarin je veel leert over de mores van de gemeenteraad. Dat is heel handig, zeker nu ik gevraagd ben om de functie van gemeenteraadslid te vervullen. Ik ben van huis uit journalist en daardoor heb ik veel maatschappelijke ontwikkelingen van dichtbij gevolgd.

Meer over Selma Hoekstra