Door op 21 januari 2015

Voorleesontbijt 2015: Boer Boris gaat naar zee

Vanochtend zijn de Nationale Voorleesdagen gestart met het Nationale Voorleesontbijt. Allerlei mensen worden dan uitgenodigd om voor te komen lezen op een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of bibliotheek. Dit jaar lezen o.a. Eric Corton, Leo Blokhuis en staatssecretaris Martin van Rijn voor: er wordt extra aandacht gevraagd voor vaders, omdat die doorgaans minder voorlezen dan moeders.

In Zwolle leest prins Carnaval voor, maar ook de burgemeester, wethouders en raadsleden. Zo mocht PvdA-raadslid Frankwin Mussche voorlezen op De Paperclip in Stadshagen en was ik te gast bij de peuterspeelzaal van Doomijn aan de Bachlaan 158. Nu lees ik bijna iedere dag mijn eigen zoontje voor, maar ik was toch best een beetje zenuwachtig voor dit grote en onbekende (en onvoorspelbare) publiek.
IMG-20150121-WA0000

Koe Clara
Het publiek was me gelukkig goed gezind: de meeste kindjes luisterden aandachtig naar het avontuur van Boer Boris. Boer Boris heeft namelijk vakantie en gaat een dagje naar Zandvoort aan Zee, waar hij zo ongeveer al zijn spullen mee naartoe neemt, waaronder een paard en koe Clara. De begeleidsters hielpen mee de chaos te beperken (met succes) toen het allemaal iets te interactief werd. En dat ik per ongeluk de eerste bladzijde heb overgeslagen heeft niemand gemerkt, denk ik. Na afloop kregen we een lekker ontbijtje en werd ik nog verrast met een prachtig geknutseld schilderij als bedankje.

9200000011192450

VVE
Op deze peuterspeelzaal zitten ook kinderen met een VVE-indicatie (VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie). Die indicatie krijgen kinderen waarvan al vroeg duidelijk is dat ze een taalachterstand hebben. De begeleidsters besteden extra aandacht aan hun taalontwikkeling, door ze bijvoorbeeld apart te nemen en wat extra in te zoomen op de woordenschat. Ook mogen deze kinderen twee extra dagdelen naar de peuterspeelzaal. Juist voor deze groep is voorlezen ontzettend belangrijk. Voorlezen draagt bij aan de woordenschat, concentratievermogen en prikkelt de fantasie en de creativiteit van het kind.

IMG_1500

Gelijke kansen
Het belang van taal hoef ik denk ik bijna niet meer uit te leggen. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat kinderen die regelmatig worden voorgelezen met een taalvoorsprong aan hun schoolloopbaan beginnen. Een goede taalontwikkeling is in deze kennissamenleving van groot belang om mee te kunnen doen: op school, op de arbeidsmarkt en in het dagelijks leven. Het is daarom dan ook erg goed dat ieder jaar de Nationale Voorleesdagen worden georganiseerd, zodat alle kinderen in aanraking komen met boeken, verhalen en nieuwe werelden. Of zoals dit jaar met een eigenwijs boertje dat zijn hele hebben en houden meesjouwt naar Zandvoort aan Zee. Volgend jaar doe ik in ieder geval weer mee!