Door op 3 maart 2015

Vooraankondiging: 1 april 2015 – ALV afdeling Zwolle

Op woensdag 1 april organiseert de afdeling Zwolle de Algemene Ledenvergadering voor de leden van deze afdeling. Alle leden zijn van harte uitgenodigd om deze bij te wonen. De agenda ziet er (onder voorbehoud) als volgt uit:

  1. Opening en mededelingen
  2. Moment van stilte voor de overleden leden
  3. Vaststelling agenda
  4. Notulen Algemene Ledenvergadering 8 april 2014
  5. Verslagen (Financieel, bestuur, fractie, wethouder en gewest)
  6. Samenstelling Bestuur en Afvaardigingen
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

De leden ontvangen binnenkort een officiële uitnodiging met de bijbehorende documentatie. Aanmelding is al mogelijk via secretaris Lennart Rietman. Voor overige vragen kunt u terecht bij voorzitter Edwin Broekman of via de algemene contactpagina.