Door op 3 november 2015

Verbetering bewegwijzering binnenstad

De bewegwijzering in de binnenstad is dringend aan verbetering toe: toeristen en bezoekers van de binnenstad vinden Zwolle aantrekkelijk, maar klagen over de slechte vindbaarheid van voorzieningen en attracties. Gevolg is dat bezoekers eigenlijk maar een klein deel van de binnenstad bestrijken en dat Zwolle de mogelijkheden van toeristisch bezoek onvoldoende benut. Dat spoort niet met het streven Zwolle als gastvrije en aantrekkelijke binnenstad te promoten.

Het voorstel voorziet in het actualiseren van de gangbare groene ANWB-bordjes, aangevuld  met plattegronden, informatiezuilen en digitale middelen zoals apps. Digitale middelen zullen overigens niet door de gemeente zelf worden ontwikkeld, maar wel ondersteund. Met deze integrale benadering worden bezoekers vanaf de punten waar zij de stad inkomen (bronpunten) geleid langs knooppunten (waar ze van richting kunnen veranderen) en bestemmingen (waar ze heen willen).

De plannen zijn ontwikkeld in samenspraak met bewoners, ondernemers en bezoekers en er is nadrukkelijk gekeken naar de aanpak in andere steden. De kosten voor ontwerp en realisatie bedragen € 100.000,- en kunnen worden gedekt uit het Stadsontwikkelfonds. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het besluit dat de raad bij de Perspectiefnota 2016 heeft genomen over het beschikbaar stellen van budget voor de Binnenstad, waaronder verbetering van de routering.  De beheerskosten (ca. € 5.000 per jaar: voor reparatie en vervanging) kunnen worden gedekt binnen de bestaande beheermiddelen. Wij vinden het een goed voorstel waar we mee in kunnen stemmen.