Door Redactie op 13 oktober 2015

Tweede stadsgesprek basisinkomen

Afgelopen woensdag 7 oktober vond het tweede stadsgesprek over het basisinkomen plaats. Na een verkenning van het onderwerp op 9 september, vond deze avond de verdieping plaats. Tijdens de avond werd door de aanwezigen afgetast hoe zij aankijken tegen het doen van een experiment. Ook werd nagedacht over hoe zo’n experiment er uit zou moeten zien.

Tijdens de eerste avond over het basisinkomen werd verkennend nagedacht over het idee van een basisinkomen en werd met elkaar van gedachten gewisseld. Sjir Hoeijmakers legde uit wat het basisinkomen precies is en aan de hand van een aantal stellingen werd gediscussieerd over de voor, tegens en mogelijke positieve en negatieve effecten van een onvoorwaardelijk inkomen. Aan het einde van de avond bleek dat er bij een vervolg vooral behoefte was om te kijken naar verschillende vormen van experimenten. Dit is dan ook de leidraad geweest voor invulling van het tweede stadsgesprek.

Hoofdspreker van de avond was Marco Florijn. Hij houdt zich voor Agenda Stad onder meer bezig met het basisinkomen. Agenda Stad kijkt naar belangrijke dingen die op stedelijk gebied economische groei zouden kunnen veroorzaken, waar het basisinkomen er een van kan zijn. Na een korte terugblik op de eerste avond nam hij de aanwezigen mee op ontdekkingsreis naar de verschillende mogelijkheden binnen het onderwerp.

Florijn legde drie verschillende vormen van experimenten uit. De eerste variant is om binnen de bijstand een groep mensen te selecteren voor een basisinkomen en daarvan te leren. Om het behapbaar te houden wordt op dit moment door relatief veel gemeentes voor deze versmalling gekozen. De tweede variant combineert de groep binnen de bijstand met een basisinkomen met verschillende groepen mensen buiten de bijstand met een basisinkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zzp’ers, net afgestudeerden, 55+ers. Als laatste is er nog de variant van een volledig onvoorwaardelijk basisinkomen voor een grote groep mensen, bijvoorbeeld op stedelijk niveau. Bij alle varianten wordt gekeken wat de zekerheid van een financiële basis doet met mensen en hoe hun talenten floreren.

Daarna was het de beurt aan de vier gastsprekers. Zij benaderden het onderwerp vanuit vier invalshoeken. Namelijk arbeidsmarkt en sociale zekerheid, zorg en welzijn van mensen, ontwikkeling van de economie en het bedrijfsleven en vanuit de Zwolse kantelbeweging. Vanuit hun eigen oogpunt gaven de sprekers aan wat zij verwachten dat de ontwikkelingen zullen zijn wanneer een basisinkomen wordt ingevoerd. Na elke spreker was het de beurt aan de zaal om hierover te discussiëren.

Ria Botter, voorzitter van FNV lokaal en kerngroep lid Arbo Positief, benadrukte dat het uitkeringen systeem zoals het nu is averechts werkt voor het gebruiken van kwaliteiten. Mensen worden nu niet gestimuleerd om hun kwaliteiten te gebruiken. Zij wil graag dat er bij een mogelijk experiment gelet wordt hoe je energie uit mensen kunt vrij maken. Jonathan Schagen gaf als werkgever en directeur van de Schagen groep aan dat hij bij een experiment graag onderzoek wil naar wat een onvoorwaardelijk inkomen doet met de motivatie van mensen.

Anne Riemersma, directeur van de Vrijwilligerscentrale waar ook het steunpunt mantelzorg onder valt, verwacht dat mantelzorgers met een basisinkomen sneller zullen kiezen voor meer verzorgende taken. Dit omdat de combinatie werk en mantelzorg steeds lastiger wordt. Ook verwacht hij dat het onderscheid tussen betaald werk en onbetaald werk minder belangrijk wordt. Nu is dit onderscheid in de perceptie en systemen nog erg aanwezig. Robert Colijn, als zelfstandig professional betrokken bij de Zwolse kantelbeweging hoopt dat een basisinkomen zorgt voor een verschuiving van mensen die doen wat ze moeten doen naar mensen die doen waar ze goed in zijn.

Aan het einde van de avond werd duidelijk dat de een groot deel van de aanwezigen een experiment in Zwolle wel zien zitten. Hun boodschap aan de lokale politiek was dan ook: ga ervoor, zorg voor een realistisch kader en stimuleer mensen om te doen waar ze goed in zijn. Nu is het tijd om door te pakken.

Heb je het tweede Stadsgesprek over het basisinkomen gemist? Kijk het dan hier terug: http://www.jijenoverijssel.nl/4271/tweede-stadsgesprek-basisinkomen

Redactie

Redactie

Heeft u vragen of opmerkingen? neem dan contact op met zwolle.pvda@gmail.com

Meer over Redactie