Door op 30 januari 2015

Thuis bij… Leo en Janna van der Bijl

Daags voor oud & nieuw onthalen Leo en Janna van der Bijl mij gastvrij in hun fraaie appartement op het Wipstrippark. Leo en Janna zijn beiden lid van de PvdA. In hun huidige woning wonen ze nu drie jaar, na een groot deel van hun leven in Almelo te hebben gewoond. Hans Prakke is hun buurman. Leo en Janna zijn in Zwolle neergestreken om dichter bij hun kinderen te wonen. Hun dochter woont in Zwolle. Leo heeft bij de politie gewerkt en is ook lang werkzaam geweest bij van Gend & Loos als transportmanager en vervoersadviseur.

Leo (81) komt oorspronkelijk uit Rhenen en Janna (67) uit Amersfoort. Hun wegen kruisten elkaar op de vakbondsschool in Assen. Leo als trainer en Janna als deelnemer van een introductiecursus voor nieuwe leden. Voor Leo was het liefde op het eerste gezicht, Janna had een langere aanlooptijd nodig. Met een glimlacht vertelt ze: “Leo heeft er hard voor moeten werken”. Janna was zo’n persoon die bij de training veel vragen stelde, waardoor ze in elk geval één keer de laatste trein vanuit Assen miste. De liefde ontlook tijdens lange gesprekken in de auto van Leo vanuit Assen.

In Almelo zijn Leo en Janna lange tijd maatschappelijk zeer actief geweest. Naast het vakbondswerk en bestuurswerk voor de PvdA, hebben Leo en Janna aan de wieg gestaan van de lokale televisie in Almelo. Die bestaat nog steeds. Leo is zeker twintig jaar actief geweest voor de FNV, hij was onder andere coördinator van het belastingteam. Bij dat belastingteam was Janna gastvrouw. Momenteel schrijft een vakbondsechtpaar in Almelo een boekje waarin Leo een prominente rol heeft. Janna is bestuurlijk actief geweest voor de PvdA, als secretaris en interim-voorzitter. Hoewel Janna in het gesprek blijk geeft van leiderschapskwaliteiten, vertelt ze dat de voorzittershamer haar niet paste. Wat Janna stoorde was dat andere leden moeilijke zaken altijd voor zich uitschoven en de hete aardappel uiteindelijk altijd op het bordje van de voorzitter legden. Dan mocht zij het weer oplossen. Over haar leiderschapskwaliteiten: “ik vond de PvdA in Almelo een in zichzelf gekeerde club. Als partij moet je open staan en oog hebben voor veranderingen in de samenleving en open staan voor je leden. Wees niet teveel met je eigen thema’s of stokpaardjes bezig en vraag je af of je aansluit op de samenleving. Dekt de naam van onze partij de lading nog wel van wat mensen momenteel bezig houdt. Ik vraag het mij hardop af”. Ook aan kliekjesvorming had Janna een broertje dood: “raadsleden in Almelo stonden altijd als een kluitje bij elkaar, waardoor andere leden zich wat buitengesloten voelden. Je doet het samen en door iedereen de ruimte te geven, komen talenten bovendrijven en verdeel je op basis daarvan de taken en verantwoordelijkheden”. Naast het partijwerk is Janna ook langere tijd lid geweest van de cliëntenraad van uitkeringsgerechtigden.

Leo en Janna hebben ook de barricaden niet geschuwd. Toen in Almelo de Centrum-Democraten (de toen extreem-rechtse partij van Janmaat) hun intrede deden, ontrolden zij met andere Almeloërs een groot protest-spandoek tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad. Zij vinden de sterke polarisatie in de samenleving vervelend en zorgwekkend.

Het gesprek met Leo en Janna is uiteindelijk een feest van eenstemmigheid geworden. Veel van wat zij te berde brengen en belangrijk vinden voor het functioneren van de PvdA sluit bijna naadloos aan op de uitgangspunten van onze Meerjarenvisie: herkenbaarheid, zichtbaarheid en de kracht van gewoon doen. Leo: “overweeg als PvdA eens gezellige of leuke activiteiten aan te bieden aan de leden, bijvoorbeeld een viswedstrijd”.

Het gesprek komt ook nog even op de zus van Janna, Siepie de Jong. De ochtend voor het gesprek ontmoette ik Siepie tijdens de crematieplechtigheid van ons Zwolse lid Hessel Rienks. Hessel was lange tijd Tweede Kamerlid voor de PvdA. Siepie en Hessel waren mede-oprichters van de Vereniging voor Oud Parlementariërs. Siepie is lange tijd fractie- en beleidsmedewerker geweest bij de Tweede Kamerfractie in de tijd van Joop den Uyl, daarna Tweede Kamerlid, staatssecretaris in het kortstondige Kabinet van Agt II en burgemeester van Leek. Zo zie je maar weer hoe klein het wereldje soms is.

Aan het eind van het gesprek maak ik een goede deal met Leo. Bij leven en welzijn mag ik hem volgend jaar vragen oliebollen te bakken voor onze nieuwjaarsborrel. Leo kan zich namelijk mateloos verheugen op het bakken van oliebollen. Ik heb die bollen getest en ze smaakten uitstekend.

Edwin Broekman, voorzitter