Stemverklaring laagvliegroutes Lelystad Airport

Door Privé: Jan Slijkhuis op 20 december 2021

Stemverklaring motie vreemd laagvliegroutes Lelystad Airport 20-12-2021

Lelystad Airport is meer dan een opzicht een onzalig project:

  • Extra vliegcapaciteit voor vakantievluchten toevoegen staat haaks op de klimaatdoelstellingen die juist vragen om minder CO2-uitstoot en vervanging van korte afstandsvluchten door meer internationale treinen. Ook het nieuwe regeerakkoord zit op die lijn
  • In dit dossier worden keer op keer de aannames en beweringen van de Rijksoverheid gelogenstraft door goed geïnformeerde burgers. Dat wijst op een bestuurscultuur die het vertrouwen van burgers in de overheid ondermijnt
  • Uit de onderzoeksresultaten die de minister onlangs heeft gepubliceerd, blijkt dat er in het luchtruim geen ruimte is om de laagvliegroutes boven Zwolle en West Overijssel te schrappen. En tijdens de informatieavond voor raads- en Statenleden van afgelopen dinsdag bleek bovendien dat het nog maar de vraag is of die extra ruimte wel kan worden gevonden bij een herindeling van het luchtruim, iets wat overigens nog jaren kan duren.

Kortom: Lelystad Airport is een schadelijk, overbodig en slecht onderbouwd project dat bovendien niet uitvoerbaar is binnen de toezeggingen over het schrappen van laagvliegen die de minister daarover aan de regio heeft gedaan.

De Partij van de Arbeid vond en vindt daarom dat Lelystad Airport definitief niet in gebruik moet worden genomen.

Deze motie zet in op uitstel van ingebruikname tot de laagvliegroutes boven Zwolle zijn geschrapt. We weten dat Lelystad Airport zonder die laagvliegroutes niet mogelijk is. Het kost alleen tijd om de geesten in Den Haag daarvoor ook rijp te maken. Van uitstel komt afstel, zo luidt het gezegde, en dat is precies waar onze fractie op aanstuurt. Daarom hebben we deze motie mee ingediend.

 

Privé: Jan Slijkhuis

Privé: Jan Slijkhuis

Ik ben Jan Slijkhuis, jaargang 1957, geboren en getogen Zwollenaar en vader van twee volwassen kinderen (dochter 31, zoon 27 jaar). Ik woon in de Aa-landen. In het dagelijks leven werk ik bij de Provincie Fryslân als Europacoördinator. Dat werk omvat het bevorderen (in teamverband) van alles wat te maken heeft met de inzet van

Meer over Privé: Jan Slijkhuis