Door op 6 juni 2015

Stadsgesprek over het basisinkomen

PvdA, D66 en CDA organiseren samen met Club Cele op 9 september een stadsgesprek over het basisinkomen. In diverse Nederlandse gemeentes worden experimenten voorbereid met het onvoorwaardelijk basisinkomen. Dat kan bijvoorbeeld door mensen met een bijstandsuitkering de gelegenheid te geven in bepaalde mate aanvullend daarop ook betaalde arbeid te laten doen. Het idee erachter is dat je zo creativiteit en zelfstandigheid van mensen aanspreekt terwijl je voorkomt dat mensen door te gaan werken nauwelijks meer verdienen dan een uitkering (de armoedeval). Het idee gaat uit van vertrouwen in mensen en geeft ruimte aan brede participatie is de achterliggende gedachte.

PvdA, D66 en CDA zijn benieuwd of er draagvlak is voor het basisinkomen in Zwolle. Voor- en tegenstanders van het basisinkomen nemen daarover vaak zeer principiële standpunten in. Juist omdat de opvattingen uiteen lopen willen de partijen een stadsgespek houden waarin informatie en opvattingen gewisseld kunnen worden. Er zullen deskundigen worden uitgenodigd om samen kennis op te bouwen over dit veelzijdige onderwerp. In de aanloop naar het stadsgesprek nodigen CDA, PvdA en D66 nadrukkelijk geïnteresseerden uit om mee te denken over de invulling van de avond. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Eefke Meijerink (06-24255151).

Voorafgaande aan dit stadsgesprek zal eind augustus een avond voor de leden worden georganiseerd waarop we als afdeling met elkaar van gedachten willen wisselen. Ook als je daarover vooraf al mee wilt denken kun je contact opnemen.