Spoeddebat: nog steeds geen duidelijkheid over opkoopverbod

Door Patty Wolthof op 4 oktober 2021

Bijdrage spoeddebat

Een spoeddebat aanvragen, dat doet de PvdA niet lichtzinnig. Maar de huidige situatie rechtvaardigt die keuze. Ten eerste omdat de tijd dringt. Wij willen dat speculatieve beleggers in Zwolle vanaf 1 januari 2022 geen woningen meer kunnen wegkapen voor de neuzen van starters. En ten tweede omdat wij bijzonder geïrriteerd en gefrustreerd zijn over de gang van zaken rond dit onderwerp.

Ik begin bij het laatste, dan ligt dat maar direct op tafel.

Die irritatie zit ‘m in de manier waarop de wethouder omgaat met serieuze voorstellen en vragen van de raad:

Waarom heeft de wethouder de raad niet pro-actief geïnformeerd over het opkoopverbod, zoals de raad dat de wethouder heeft opgedragen via een motie van 2 jaar geleden? Dit verbod speelt al veel langer. In maart werd het voorstel dat dit mogelijk maakt al in de Tweede Kamer aangenomen. Wij moesten vervolgens uit een krant lezen wat de reactie van de gemeente op de mogelijkheid van een opkoopverbod was. Om er vervolgens zelf via mondelinge vragen achter te moeten komen dat er feitelijk nog niks geregeld was. Hoe serieus neemt de wethouder dit? Hoe serieus neemt de wethouder deze raad?

De frustratie zit ‘m in het feit dat voor ons de tijd dringt. Iedere woning die we kunnen redden uit handen van een belegger is er 1. Die mogelijkheid krijgen gemeentes nu, en wat doet Zwolle? Er wordt nieuw programma betaalbaarheid opgetuigd waar dit mogelijk al dan niet in past en ergens in het eerste of tweede kwartaal 2022 krijgt de raad mogelijk een voorstel.
– Waarom lukt het in Zwolle niet om klaar te zijn voor invoering per 1 januari en in andere grotere gemeentes wel?
–  Waarom is de door de wethouder aangekondigde informatienota er nog niet?
We lezen in de beantwoording van de ambtelijke vragen ook dat die er niet eens komt op korte termijn? Wanneer is die keuze gemaakt en nogmaals: waarom dan niet direct de raad informeren? En in het verlengde daarvan: waarom zijn de gesprekken met het concilium/de corporaties nog niet eens gevoerd?

En helaas, dit is niet de enige frustratie die wij hebben op het hele woondossier. Ook andere vragen, die we telkens maar weer inbrengen in debatten, blijven maar onbeantwoord. Zoals onze wens (en notabene die van conciliumpartners) om in de middeldure categorie te gaan werken met vaste percentages of een onderzoek naar erfpacht.

We hebben het hier wel ergens over hè?! Dit gaat om het verschil tussen wel of niet een fijn thuis kunnen hebben. Want dáár is het ons om te doen voorzitter. Een betaalbare woning voor Zwollenaren die nog steeds bij hun ouders moeten wonen, of die klemzitten in een te dure huurwoning, die in een scheiding liggen en de bank slapen. En de schijnbaar laconieke houding van deze wethouder middenin een wooncrisis frustreert en irriteert ons.

Onze eis: snelle beslissing over invoering opkoopverbod
Dan nog kort over de invoering van het opkoopverbod zelf. Het is wat ons betreft wenselijk dit zo snel mogelijk in te voeren: iedere woning die door een speculatieve belegger wordt opgekocht is er 1 te veel. Huizen zijn voor mensen niet voor winsten. En ja het moet zorgvuldig. Maar het moet ook snel. En wie zien dat het kan in grotere gemeenten wel, waarom in Zwolle dan niet?

Wij sluiten ons aan bij de eis die de SP stelt. De wethouder moet op zo kort mogelijke termijn in actie komen, de raad een concreet plan toesturen met relevante informatie om een keuze te kunnen maken voor het invoeren van een opkoopverbod per 1 januari 2022. We kunnen ons voorstellen dat dat in een tijdelijke verordening wordt geregeld, maar laat de wethouder eerst maar uitleggen, waarom het hier in Zwolle niet in één keer goed kan.

Patty Wolthof

Patty Wolthof

Een mooi, groen, lief en sociaal Zwolle, daar bouw ik als raadslid met veel liefde aan mee! Ik zet me als fractievoorzitter en raadslid in voor: > voldoende, betaalbare woningen in een veilige, mooie en groene stad. Ik strijd tegen huisjesmelkers en een tweedeling in de woningmarkt. Er is op verzoek van de PvdA een gemeentelijk meldpunt

Meer over Patty Wolthof