Door op 24 februari 2017

Rapport klankbordgroep Verkenning Windenergie Voorst

De PvdA beschouwt het verslag van de klankbordgroep Verkenning Windenergie Voorst dat vandaag verscheen als een belangrijke bijdrage aan het debat.

De PvdA-gemeenteraadsfractie heeft eerder uitgesproken dat draagvlak voor windenergie in Zwolle belangrijk is. Prominent in het verslag is de zorg omtrent de geluidsoverlast.

Voor de PvdA-fractie is dit rapport en de uitkomst van het stadsdebat over windenergie van groot belang om te komen tot evenwichtige besluitvorming. De PvdA was deelnemer aan de windsafari: een ontdekkingstocht naar windenergie in de praktijk zoals in Kampen wordt toegepast. De PvdA deed dat omdat we windenergie belangrijk vinden met het oog op de toekomst

Uiteindelijk beslist de gemeenteraad aan de hand van een mogelijk voorstel van B&W.