PvdA zet vraagtekens bij deelscooters

Door Mart oude Egbrink op 20 december 2021

“Deelscooters zorgen voor overlast, ze staan op de meest onhandige plekken geparkeerd. En ze verdringen de fietser, terwijl we Zwolle Wereldfietsstad zijn”, zegt fractielid Mart oude Egbrink. Omdat de PvdA deze kritische geluiden ook van Zwollenaren krijgt, stelt oude Egbrink vragen.

Er zijn veel klachten met betrekking tot verkeerd gestalde scooters in de openbare ruimte. Go Sharing, eigenaar van de deelscooters, gaf eerder aan dat dit niet ongewoon is voor de opstartfase. De PvdA-fractie ontvangt nu signalen dat mensen door een gebrek aan handhaving inmiddels niet meer bereid zijn om die overlast te melden. Oude Egbrink: “Toegankelijk Zwolle ervaart dit ook. Dus vraag ik me af: wat zijn nu de daadwerkelijke overlastcijfers? Is de overlast nog veel groter dan we nu weten? Ook krijgen we signalen dat mensen die wel de moeite nemen om de overlast te melden, doorverwezen worden naar Go Sharing. Dat vinden we onacceptabel. Want, als gemeente ben je verantwoordelijk voor de handhaving van de verkeersveiligheid.”

Naast alle klachten van Zwollenaren, maakt de PvdA zich ook zorgen om de gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat de scooter het gebruik van de fiets hevig terugdringt. Mensen kiezen voor de deelscooter in plaats van voor de fiets. Oude Egbrink: “Aanbieder Go Sharing ziet zichzelf dus onterecht als concurrent van auto’s. Volgens de PvdA moet je juist gezondheid en fietsen aanmoedigen in plaats van ontmoedigen, zoals dat nu gebeurt met de deelscooter.”

“Ook blijkt uit evaluaties dat vaste stallingsplekken wellicht beter zouden werken dan het huidige ‘free floating systeem’. “Maar om dit in te voeren is tijd nodig”, zegt oude Egbrink. “Wetend dat begin 2022 er mogelijk twee deelscooteraanbieders een vergunning kunnen krijgen, vraag ik me af of dat niet te snel is. Is het nog wel mogelijk om dit in te voeren als de vergunningen straks vergeven zijn? Of zitten we dan de komende jaren vast aan de overlast?”

Oude Egbrink: “We zijn benieuwd naar de antwoorden, want dat er iets moet gebeuren is duidelijk. Go Sharing is inmiddels onderdeel van onze openbare ruimte. En we zien, horen en merken dat dat aan alle kanten knelt.”


Alle vragen van de PvdA lees je onder de foto

Parkeren/overlast en handhaving hierop
De belangrijkste conclusie uit de eerste twee evaluaties, maar ook uit de signalen die ons bereiken, is dat er veel klachten zijn met betrekking tot verkeerd gestalde scooters in de openbare ruimte. Go Sharing gaf eerder aan dat dit niet ongewoon is voor de opstartfase. In de tweede evaluatie wordt gesteld dat er in de periode mei – augustus een dalende trend in dit soort meldingen is te zien.

⇒        Hoe ziet deze trend er uit van maand tot maand?

⇒        Onze fractie ontvangt signalen dat mensen door een gebrek aan handhaving op de ontstane overlast niet meer bereid is om deze overlast te melden. In de informatienota zien we dat Toegankelijk Zwolle dit ook stelt. Wat is het effect hiervan op de daadwerkelijke overlastcijfers?

Go Sharing stelt een systeem te hanteren waarbij gebruikers bij verkeerd stallen van een scooter eerst een waarschuwing krijgen en bij de tweede keer een boete. Go Sharing heeft volledig zicht op alle geparkeerde scooters door de foto’s die zijn hiervan ontvangen.

⇒        Hoe kan het dat er bij vele honderden klachten (nog los van de niet bij de gemeente gemelde overlastsituaties waar Go Sharing wel foto’s van heeft) slechts 89 waarschuwingen en 23 boetes zijn uitgedeeld door Go Sharing?

⇒        Volgens de informatienota hebben de gemeentelijke handhavers de afgelopen periode tientallen boetes uitgedeeld aan verkeerd geparkeerde scooters. Hoeveel boetes zijn dit precies en over welke periode zijn deze uitgedeeld?

Onze fractie krijgt signalen dat bij het melden van overlast bij de gemeente wordt doorverwezen naar Go Sharing.

⇒        Wat is de precieze handelswijze van de gemeente bij het ontvangen van meldingen?

⇒        Hoe zijn de verantwoordelijkheden tussen gemeente, politie en GoSharing verdeeld als het gaat over handhaving/optreden ten aanzien van overlast (parkeren) en verkeersveiligheid, een en ander mede tegen de achtergrond van het Verkeersreglement en afspraken met GoSharing?

Als gevolg van de overlast is het verbodengebied om een scooter te stallen uitgebreid.

⇒        Met welke gebieden is de verboden zone uitgebreid?

⇒        Wat is de precieze argumentatie hiervoor? Het aantal overlast gevende situaties of een andere reden?

Gebruik van de scooters
Uit het mobiliteitsonderzoek blijkt dat in het grootste deel van de gevallen (50%) de deelscooter het gebruik van de fiets vervangt en slechts in 27% van de gevallen de auto. Uit wetenschappelijk onderzoek  blijkt ook dat de scooter het gebruik van de fiets hevig terugdringt.

⇒        Worden deze cijfers – zowel die uit Zwolle als uit de wetenschap – betrokken bij het actieplan deelmobiliteit?

Vergunningentraject
Als uitkomst van het vergunningentraject krijgen twee deelscooteraanbieders begin 2022 een vergunning. Uit ambtelijke navraag eerder dit jaar bleek dat als Go Sharing niet tot de gelukkigen behoort die als eerste twee inschrijven dan dienen zij Zwolle te verlaten. Tegelijkertijd bleek dat Go Sharing in Groningen besloten heeft om alsnog scooters te blijven aanbieden ondanks het niet krijgen van een vergunning (https://www.nu.nl/groningen/6139574/go-sharing-blijft-toch-in-groningen-maar-dan-met-vaste-parkeerplekken.html).

⇒        Is dit ook in Zwolle een risico?

⇒        Welke mogelijkheden bestaan er om hier – in het geval van optreden – tegen in het verweer te komen?

Uit beide evaluaties blijkt dat het werken met vaste stallingsplekken in plaats van het huidige free floating systeem een belangrijke opdracht is om uit te werken. De voorbereiding en uitrol hiervan kost echter enige tijd.

⇒        In hoeverre is het mogelijk na vergunning verstrekking in februari 2022 dit alsnog in te voeren? In hoeverre is het juridisch mogelijk om de spelregels gedurende de geldigheid van de vergunning te wijzigen?

⇒        Indien dat niet het geval, is het dan juridisch gezien mogelijk de vergunningverlening op te schorten totdat duidelijk is of we als stad wel of niet willen werken met vaste stallingsplekken?

Openbare ruimte
Met 150 scooters rijden en staan er vele gratis reclame zuilen voor Go Sharing in de openbare ruimte.

⇒        In hoeverre is het mogelijk hier reclame of precariobelasting op te heffen?

 

Mart oude Egbrink

Mart oude Egbrink

Na opgegroeid te zijn in Oldenzaal en te hebben gestudeerd in Enschede, ben ik ruim acht jaar geleden naar Zwolle verhuisd. Een verhuizing waar ik geen moment spijt van heb gekregen. Inmiddels woon ik samen met mijn vriendin en zoon in Stadshagen. Sinds 2018 zit ik voor de PvdA in de Zwolse gemeenteraad. Een prachtige

Meer over Mart oude Egbrink