Door op 8 maart 2017

PvdA wil vastgoedeigenaren aanspreken op hun rol bij sterke binnenstad

De Partij van de Arbeid heeft waardering voor de Strategische Agenda Binnenstad 2017-2022 die het college aan de raad heeft voorgelegd.

Tegelijkertijd stelt de PvdA vast dat veel ambities alleen te realiseren zijn als vastgoedeigenaren hieraan actief meewerken. Raadslid Jan Slijkhuis: “We zijn blij met de gezamenlijke aanpak van het Broerenkwartier en de komst van het Zwolle Fonds. Tegelijkertijd willen we benadrukken dat de ambitie om Zwolle tot de meest aantrekkelijke binnenstad van Noordoost-Nederland te maken alleen slaagt als alle partijen – ondernemers, vastgoedeigenaren, culturele instellingen en de gemeente – zich hier samen langjarig en niet-vrijblijvend voor inzetten. Vooral vastgoedeigenaren stellen zich nog te vaak afwachtend en strategisch op. Denk bijvoorbeeld aan de herontwikkeling van de Weeshuispassage. Wij vinden dat het college duidelijk moet kiezen wat de gemeente met bepaalde locaties wil en daarbij de vastgoedsector sterker moet aanspreken op zijn verantwoordelijkheid. Een sterke levendige Zwolse binnenstad, waar meer mensen komen wonen, winkelen en genieten van cultuur en evenementen, is ook direct in het belang van vastgoedeigenaren. De waarde van hun bezit stijgt dan immers.”

De Agenda geeft aan dat de positie van Zwolle als hart van een grote regio een krachtig centrumgebied nodig heeft waarin mensen graag wonen, werken, winkelen en uitgaan. Al die functies passen maar voor een deel in de historische binnenstad en daarom is het goed dat de nota ook gaat over de gebieden rondom Assendorperstraat, Thomas a Kempisstraat, Katwolderplein en de Spoorzone. Die brede aanpak van de binnenstad-plus met aandacht voor wonen, winkels, cultuur, horeca, kwaliteit van de openbare ruimte, water en groen en bereikbaarheid voor iedereen spreekt de PvdA zeer aan.