Door op 12 februari 2016

PvdA wil proef anoniem solliciteren

Niet de achternaam, maar de kwalificaties en geschiktheid moeten bepalen of iemand een baan krijgt of niet. Discriminatie op de arbeidsmarkt komt helaas nog veel te vaak voor en vooral ook bij de brievenselectie. De PvdA wil dat de gemeente Zwolle iedereen een gelijke kans op een baan biedt en daarom aan de slag gaat met een proef met anoniem solliciteren. PvdA-raadslid Patty Wolthof: “Discriminatie vindt vaak onbewust plaats, maar heeft wel ernstige gevolgen. Een deel van de werkloosheid van jongeren met een niet-westerse achtergrond is toe te wijzen aan discriminatie. Dat vinden wij onacceptabel. De PvdA staat voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt en anoniem solliciteren biedt op zijn minst eerlijke toegang tot een sollicitatieronde.”

Discriminatie komt vaak voor bij de eerste selectieronde. Anoniem solliciteren kan daar volgens diverse eerdere experimenten een oplossing voor zijn. Er kan gedacht worden aan het tijdelijk anonimiseren van de naam, afkomst en talenkennis. Of het standaardiseren van formulieren waarbij pas later– bijv. bij een match tussen werkgever en sollicitant – bepaalde persoon specifieke kenmerken bekend worden gemaakt. Momenteel worden er in Utrecht en Arnhem ook experimenten met anoniem solliciteren uitgevoerd. Wolthof: “Onze fractie vraagt de gemeente nadrukkelijk bij die gemeentes te informeren naar methoden en mogelijkheden tot monitoring. Ook kan Artikel 1 Overijssel betrokken worden vanwege haar expertise op dit onderwerp.”

De proef moet naast gelijke kansen bieden aan solliciteren ook bewustwording creëren binnen de gemeentelijke organisatie over dit soort uitsluiting. PvdA-raadslid Patty Wolthof : “De gemeente Zwolle geeft aan een afspiegeling van de samenleving te willen zijn. Op deze manier kan de gemeente aan de stad laten zien serieus werk te maken van arbeidsdiscriminatie. Dat is zowel een positief signaal naar groepen in de samenleving die benadeeld worden, als een goed voorbeeld voor andere werkgevers in de regio. En eerlijk gezegd wordt het hoog tijd dat de gemeente hiermee aan de slag gaat.”

Maandagavond vergadert de gemeenteraad over arbeidsmarktdiscriminatie.