Door op 14 december 2015

PvdA wil oplossing voor onrust Driezorg

De PvdA wil dat het college een oplossing vindt voor de ontstane onrust bij cliënten van Driezorg. Afgelopen zaterdag kwam het nieuws naar buiten dat Driezorg in het nauw raakt door een zorgproject van verzekeraar Zilveren Kruis Achmea. In 2016 start de verzekeraar met een nieuwe manier van inkoop van wijkverpleging. Zij spreekt jaarlijks vooraf een budget af met een aantal zorgorganisaties voor het leveren van zorg aan een hele wijk. Driezorg is echter door Zilveren Kruis Achmea uitgesloten van deelname omdat zij tot 1 januari 2016 onder verscherpt toezicht staat van de inspectie.

Driezorg levert in Zwolle onder meer zorg aan aanleunwoningen. Wijkverplegers van Driezorg gaan bijvoorbeeld naar cliënten toe die op de knop van hun personenalarmering hebben gedrukt om gelijk zorg te kunnen verlenen. Doordat de wijkverpleging zo dichtbij is, kunnen ze snel handelen. De PvdA heeft signalen ontvangen dat er onrust leeft onder de cliënten van Driezorg die in hun aanleunwoning zorg ontvangen. Zij zijn bang dat ze straks naar een andere thuiszorgorganisatie moeten, die verder bij hen vandaan is. Ook is het onduidelijk of hun zorg straks vergoed wordt wanneer zij bij Driezorg blijven.

Raadslid Birgit Michies vindt dat het college een oplossing moet zoeken, zodat onrust bij de cliënten zo snel mogelijk wordt weggenomen. Zij wil daarom van het college weten of er contact is met Zilveren Kruis Achmea om  een oplossing voor de cliënten te vinden. Daarnaast vraagt zij of de nieuwe situatie ook geldt voor cliënten die wijkverpleging ontvangen van andere zorgorganisaties, wat de gevolgen hiervan zijn en wat er gedaan wordt om ervoor te zorgen dat zij de vertrouwde zorg blijven ontvangen die ze nu ook krijgen.