Door op 11 april 2017

PvdA vraagt naar positie werknemers ROVA

De PvdA in Zwolle wil weten hoe het gaat met medewerkers van de gemeente die vijf jaar geleden naar ROVA zijn overgegaan. Toen is het beheer van de openbare ruimte (BOR) is door de gemeente bij ROVA belegd. Ze stelt hierover vragen aan het college.

ROVA presenteert zichzelf op haar site als een sociale werkgever: ‘Wij kunnen ons werk doen dankzij onze bevlogen en betrokken medewerkers. Wij zetten ons in voor maatschappelijk verantwoord werkgeverschap. Wij bieden opleidingen en doorgroeimogelijkheden aan. Wij doen ons best om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bij ons aan de slag te laten gaan.’ De PvdA wil weten hoe dit in de praktijk uit pakt.

Raadslid Eefke Meijerink: “De PvdA strijdt voor goed werk en bestaanszekerheid. We willen daarom weten of Rovamedewerkers tevreden zijn met hun werk, hoe het zit met het ziekteverzuimen of mensen ook gewoon vast in dienst worden genomen en niet keer op keer in flexibele banen via detacheringsconstructies of uitzendbanen. We beseffen dat een deel van de arbeid bij Rova, net als vroeger bij de gemeente Zwolle seizoensarbeid is. We zijn benieuwd of Rova het werk slim weet te organiseren zodat het niet nodig is mensen tijdelijk te ontslaan. En geldt dit ook voor oudere medewerkers die seizoensarbeid verrichten?”

De PvdA heeft recent gevraagd om een banenplan voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dat banenplan werd afgelopen maandag besproken in de raad. Een onderdeel van dit banenplan zijn goede afspraken met publieke organisaties zoals Rova. Rova heeft enkele jaren geleden al afspraken gemaakt met bijvoorbeeld Wezo om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Meijerink: “Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar als dat baanonzekerheid oplevert voor andere medewerkers van Rova dan is er sprake van verdringing en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. We kunnen hiervan leren hoe we hiermee om moeten gaan in de toekomst en bij andere publieke organisaties.” Het college zal de vragen over Rova binnen zes weken beantwoorden. De PvdA bekijkt dan of er extra afspraken moeten komen met Rova of in de toekomst met andere organisaties. Enige jaren geleden stelde de PvdA het werkgeverschap van Rova ook al aan de kaak. Toen was er een vrouw die niet werd aangenomen als afvalverwerker omdat zij als vrouw in een mannenwereld zou komen te werken. Rova heeft haar beleid hierop aangepast.