PvdA viert, herdenkt en strijdt tijdens Dag van de Arbeid

Door Anneke Speelman op 2 mei 2022

Bestaanszekerheid, een fatsoenlijk loon, een vaste baan. Dit waren tijdens de Dag van de Arbeid de centrale onderwerpen van Partij van de Arbeid afdeling Zwolle. De jaarlijkse 1 mei-viering vond plaats op begraafplaats Kranenburg. Bij de graven van de sociaaldemocraten Gerardus Horreüs de Haas en Helmig Jan van der Vegt werden bloemen gelegd en spraken Tweede Kamerlid Songül Mutluer en burgerraadslid Hettie van Aalderen. Het thema was Arbeid 2022 in relatie tot sociaaldemocratie en bestaanszekerheid. Ook vierden 14 leden een jubileum vanwege 25, 50 en 65-jaar lidmaatschap.

Songül Mutluer, ruim twee maanden Tweede Kamerlid, vertelde hoe haar ouders als arbeidsmigranten naar Nederland kwamen en zich altijd hadden voorgenomen om hun kinderen te laten studeren. “Daarom ben ik een échte sociaaldemocraat. Omdat ik weet waar ik vandaan kom. Weet wat ongelijkheid is. Hoe moeilijk het kan zijn om de kansen die je krijgt te pakken. En ik weet dat zelfredzaamheid niet betekent ‘mensen aan hun lot overlaten’. Wij leven nu in heel andere tijden. En hoewel er weer een oorlog wordt uitgevochten op Europees grondgebied, en hoewel er steeds meer verdeeldheid is in onze samenleving, kennen we nog steeds velen maal meer vrijheid en rechtvaardigheid dan in de donkere tijd waarin Gerard Horreüs de Haas leefde.”

“En toch, ook onze tijd vraagt om nieuwe heldendaden. Omdat we de ongelijkheid in ons land zien toenemen tot voor Nederland ongekende proporties. Wie al rijk is, krijgt steeds meer. En wie leeft van loonstrook naar loonstrook heeft steeds meer moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, ook omdat de energierekening de pan uit rijst. Of moeite om nog een betaalbaar huis te vinden. En die groeiende ongelijkheid zorgt ook voor steeds meer wantrouwen. In de politiek, en tussen mensen. We dreigen het geloof in vooruitgang te missen. De sociaaldemocratie doet er wat mij betreft daarom nog meer dan ooit toe. En wij zijn de dragers daarvan.”

“Vertrouwen tussen mensen ontstaat alleen als iedereen ziet dat de samenleving eerlijk is. Dat eerlijk zijn en je best doen loont. Wanneer iedereen zich verzekerd weet van een goed leven. Dat je je geen zorgen hoeft te maken over de boodschappen van morgen, en dus plannen kan maken voor volgend jaar. Emancipatie en solidariteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De ontplooiing van elk individu, ongeacht afkomst, dat alleen kan worden bereikt als de gemeenschap waarin dat individu zich bevindt, bloeit. Dat bevestigt alleen maar dat dat sociale rechtvaardigheid en ‘verheffing’ bij uitstek actuele waarden zijn. Sociaaldemocratie en de Dag van de Arbeid zijn niet aan relevantie ingeboet.  Integendeel. Zolang er inkomensverschillen zijn en eerlijk loon niet vanzelfsprekend is, gaan we door met de strijd.”

Zwols PvdA-burgerraadslid Hettie van Aalderen plaatste de levensgeschiedenis van Helmig Jan van de Vegt in de huidige tijd. “Bestaanszekerheid betekent voor mij dat mensen grip hebben op hun leven, grip op het werk, grip op geld. In toenemende mate is dit niet het geval door een klimaatcrisis, toenemende ongelijkheid, de scherper wordende sociale tegenstellingen, de ontspoorde marktwerking in de publieke voorzieningen, de woningcrisis, te lage lonen, kansenongelijkheid, gierende inflatie en hoge gasprijzen. Mensen denken dat collectieve strijd om dit te wijzigen niet het antwoord is. Enerzijds omdat ze het niet kennen, bijvoorbeeld de jongeren, anderzijds omdat steeds zekerheden worden afgenomen waardoor het vertrouwen zoek raakt in de overheid en mensen afhaken.” Ze pleit weer voor een authentiek sociaaldemocratisch verhaal waarin inhoud, maar ook moreel leiderschap samenkomen. 

Traditiegetrouw schonk PvdA Zwolle aandacht aan haar jubilarissen op 1 mei. Bestuursvoorzitter Anneke Speelman feliciteerde twaalf leden met hun 25 of 50-jaar lidmaatschap. Daarnaast ontvingen de dames Cornelissen en Dieperink de Willem Dreespenning. 

Historie

Voor het ontstaan van de Dag van de Arbeid gaan we terug naar het jaar 1889. Tijdens het eerste congres van de internationale socialistische organisatie ‘Tweede Internationale’ werd besloten het jaar erop op 1 mei 1890 te demonstreren. Aan deze oproep werd massaal gehoor gegeven. In de Verenigde Staten en een groot deel van Europa gingen mensen de straat op voor een achturige werkdag, betere arbeidsvoorwaarden en het behoud van vrede. In de jaren hierna wordt de Dag van de Arbeid een jaarlijks terugkerende traditie. Ook bij ons in Zwolle. 

De bloemen op Kranenburg waren voor Helmig Jan van der Vegt, een van de oprichters van de SDAP, de voorloper van de PvdA, en Gerardus Horreüs de Haas is bekend als de ‘rode’ sociale dominee in de Tweede Wereldoorlog. Beide mannen inspireren de PvdA tot op de dag van vandaag bij het uitdragen van een gezamenlijk moreel kompas van vrijheid, humaniteit en sociale rechtvaardigheid.

 

Anneke Speelman

Anneke Speelman

Ik heet Anneke Speelman, ben 62 jaar en woon in de Binnenstad van Zwolle. Ik ben opgegroeid in een boerengezin in de Drentse Veenkoloniën. In mijn jeugd heb ik gezien hoe belangrijk het is dat iedereen ertoe doet en meetelt, en hoe belangrijk scholing is voor ieders ontwikkeling en welvaart. Ik ben ruim zeven jaar

Meer over Anneke Speelman