Door op 2 juni 2015

PvdA stelt vragen over indicaties thuiszorg

De PvdA heeft het College van B&W bevraagt over de indicaties die thuiszorgorganisaties afgeven. Aanleiding voor deze vragen zijn signalen die partij de laatste weken van cliënten heeft ontvangen. De cliënten geven aan dat er op dit moment niet altijd maatwerk geboden wordt bij de keukentafelgesprekken door bijvoorbeeld thuiszorgorganisatie TSN. Zo wordt er niet gekeken naar de behoefte van de cliënt, worden er standaard uren toegekend en het is onduidelijk waar cliënten terecht kunnen wanneer zij niet akkoord gaan met een afgegeven beschikking. Het gevolg is dat er onrust onder de cliënten bestaat.

Raadslid Birgit Michies wilde van het College van B&W weten of zij op de hoogte is van deze situatie en wat er gedaan wordt om deze situatie te veranderen, zodat er weer daadwerkelijk maatwerk wordt geleverd. Michies: “De afspraak die de raad met het College van B&W heeft gemaakt, is dat er maatwerk geleverd wordt aan cliënten die hulp bij het huishouden krijgen. We willen dan ook dat het College van B&W samen met de thuiszorgorganisaties zo snel mogelijk de onrust wegneemt en ervoor zorgt dat gemaakte afspraken worden nageleefd. Maatwerk, in samenspel met de cliënt.”

De wethouder gaf aan de genoemde signalen te herkennen. Zij heeft een gesprek gevoerd met de regiomanager over de standaardisering van de Huishoudelijke Hulp, de keukentafelgesprekken en de telefonische indicaties. De wethouder meldde dat gesprekken over lange overgangsindicaties niet telefonisch gevoerd mogen worden. Daarnaast is afgesproken dat er meer maatwerk geleverd wordt. Bij een cliënt met COPD kan bijvoorbeeld extra gestofzuigd worden. Verder kunnen de toegekende uren Huishoudelijke Hulp ook naar boven afgesteld worden. Waar cliënten aangaven dat bepaalde ruimtes niet meer schoongemaakt zouden worden, geeft de wethouder aan dat lege ruimtes, zoals een zolder, af en toe schoongemaakt zullen worden. Misschien niet wekelijks, maar altijd in overleg met de cliënt. De PvdA is tevreden met de antwoorden van de wethouder en zal de verbeteringen aangaande indicaties op de voet volgen.