Door op 29 april 2016

PvdA stelt vragen over financiële problemen bij jeugdzorginstellingen

De PvdA Zwolle stelt het college vragen over de financiële problemen bij jeugdzorginstellingen. Aanleiding hiervoor is onder meer het bericht in de Stentor van 29 april 2016 dat jeugdzorginstelling Intermetzo op omvallen staat.

Er is bij Intermetzo sprake van een betalingsachterstand die in de miljoenen loopt. Naar verluidt moeten gemeenten echter nog miljoenen euro’s aan achterstallige betalingen aan Intermetzo betalen. Bronnen in Den Haag melden dat de jeugdzorginstelling eerst haar financiële huishouding op orde moeten hebben, voordat een beroep gedaan kan worden op het noodfonds. Intermetzo zelf wil de berichtgeving bevestigen noch ontkennen.

Door de financiële problemen bij Intermetzo, een van de grootste jeugdzorginstellingen van het land, staat de zorg aan zo’n 4500 kinderen op de tocht. De 2300 mensen die er werken, moeten vrezen voor hun baan. De organisatie biedt geïntegreerde behandeling en zorg aan de jeugd met meervoudig complexe problemen en hun ouders. Indien deze organisatie op omvallen staat heeft dit grote gevolgen voor de jeugd en diens ouders, die al in een nare situatie zitten.

PvdA raadslid Birgit Michies: “Juist voor deze kwetsbare doelgroep is het van groot belang dat de opgebouwde vertrouwensrelatie met de hulpverleners niet zomaar beëindigd wordt en dat hun behandeling wordt voortgezet”. Zij vraagt het college dan ook hoe gegarandeerd kan worden dat jongeren in Zwolle de zorg blijven ontvangen die zij nodig hebben.

De PvdA ontvangt ook signalen van andere zorginstellingen dat betalingen te laat binnenkomen. Een reden hiervoor is de toename van administratieve handelingen. Waar de grote zorginstellingen eerder enkele contracten afsloten zijn dit er sinds de decentralisaties soms honderden, omdat met elke gemeente een apart contract afgesloten moet worden. Elke gemeente heeft eigen verantwoordingseisen en codes, waardoor sneller fouten gemaakt worden en betaling uitblijft.

Michies: “Het is natuurlijk zeer ongewenst als jeugdzorginstellingen hierdoor in financiële problemen komen en de jeugdhulp hierdoor onder druk komt te staan. Ik hoor dan ook graag van het college hoe de gemeente Zwolle omgaat het betalen van facturen van jeugdzorginstellingen”.

Lees hier de vragen die de PvdA aan het college stelt: schriftelijke vragen n.a.v. berichtgeving omvallen Intermetzo