Door Redactie op 2 oktober 2017

PvdA op bezoek in Assendorp

In een regenachtig Assendorp zocht de lokale afdeling van de PvdA de bewoners van Assendorp op onder aanvoering van de nieuwe lijsttrekker Eefke Meijerink. In de omgeving van wijkcentrum de Enk werd gevraagd naar de plus- en minpunten van de wijk.

Als pluspunten werden de saamhorigheid, levendigheid en de mooie, oude woningbouw genoemd. Ook de diversiteit en de nabijheid van de stad en winkels scoorden hoog.

Verbeterpunten zijn de parkeerdruk, het groen en betere voorzieningen voor kinderen. Als de Assendorpers een wijkbudget zouden hebben dan zou dat opgaan aan groen, onderhoud van de openbare ruimte, ontmoeting en het verlichten van de parkeerdruk. Speciale aandacht werd gevraagd voor het tegengaan van de verrommeling van de straten waar veel studenten wonen (fietsenchaos) en het verbeteren van het speeltuintje achter de Van Ittersumstraat.

De Assendorpers waren over het algemeen aangenaam verrast door het bezoek van de PvdA. “Je ziet het wel eens op televisie met die rozen, maar het gebeurt dus echt!” zei een wijkbewoner.

De PvdA gebruikt de antwoorden om oplossingen te bereiken en als input voor het verkiezingsprogramma.

Redactie

Redactie

Heeft u vragen of opmerkingen? neem dan contact op met zwolle.pvda@gmail.com

Meer over Redactie