PvdA in Holtenbroek | Bewoners bezorgd over woningbouw in uiterwaarden

18 oktober 2021

Zaterdag 16 oktober had de PvdA een huis-aan-huis actie in de wijk Holtenbroek II. Ook stond er een kraam in het winkelcentrum. Centraal in de gesprekken stonden de plus- en minpunten van de wijk. De zorgen rondom de nieuwbouwplannen in de uiterwaarden van het Zwarte Water kwamen ook aan bod.

Holtenbroekers wonen graag in hun buurt. De voorzieningen zijn goed en er is veel groen in de buurt. Minder positief waren de bewoners over het zwerfafval en de verkeersoverlast. Er is veel verkeer en er wordt (te) hard gereden. Zo zorgt het dichtslibben van de Mozartlaan ter hoogte van het Deltioncollege tijdens de spits voor gevaarlijke situaties, vooral voor fietsers. Een ouder echtpaar dat al 56 jaar in Holtenbroek woont, heeft al diverse malen aan de bel getrokken bij de gemeente over stoeptegels die scheef liggen maar daar is tot nu toe niets mee gedaan. Voor mensen die slecht ter been zijn is dat vervelend en gevaarlijk. De fractie zal dit direct onder de aandacht brengen bij de gemeentelijke afdeling die hierover gaat.

De woningbouwontwikkeling in de uiterwaarden valt bij veel mensen slecht. Met name de toenemende verkeersoverlast maakt de bewoners ongerust: ‘De nieuwbouw wordt ons opgedrongen, moet je niet eerst de ontsluiting en het mobiliteitsvraagstuk goed regelen alvorens je spreekt over woningbouw.’

Veel zorgen zijn er over de gevolgen voor flora en fauna (ransuilen, bevers en otters), de kans op mogelijke overstromingen en de lichtvervuiling ‘wat doet dit met flora en fauna, juist ook in het water?’ Zeer ontevreden was men ook over de wijze waarop inspraak plaatsvond. Kopers en belangenbehartigers van de wijk participeerden in dezelfde online overleggen. ‘Tja, dan krijg je dat in de verslagen staat dat de aanwezigen voornamelijk enthousiast zijn over de plannen.

Tenslotte denken de bewoners dat er straks minder mogelijkheden zijn om te recreëren in het gebied. ‘Hoezo meer koopwoningen en meer diversiteit in Holtenbroek. De Zwarte Waterzone zal een wooncluster zijn los van de Holtenbroekers. Op termijn staan er waarschijnlijk verbodsborden, zodat paden die dicht bij het wonen komen, niet meer toegankelijk zijn´. 

Enkele bewoners spraken uit wel blij te zijn met de gedurfde plannen, maar verkeersoverlast, overstromingen (het risico bij de toekomstige bewoners leggen) en aantasting van natuurwaarden waren ook hun zorgen. ‘Dit moet veel beter worden uitgezocht, dan nu akkoord gaan met het Stedenbouwkundig Ontwerp.’

Holtenbroek Groen, Actiegroep Tegen Verkeersoverlast, PvdA-fractie en het PvdA Ombudsteam worden op de hoogte gesteld van de resultaten van deze actie. Alle bewoners met wie is gesproken in Holtenbroek II ontvangen de komende week een terugrapportage van deze canvasactie.