PvdA en VVD willen aanpak straatintimidatie en roepen inwoners op zich te melden

11 februari 2022

Nagefloten, nageroepen of na gesist worden of nog erger; achternagelopen of zelfs betast worden. Het is (seksuele) straatintimidatie en het komt ook in onze stad voor. Het geeft slachtoffers een onveilig gevoel en het kan zelfs een reden zijn om niet meer ’s avonds de straat op te gaan. Raadsleden Selma Hoekstra van PvdA Zwolle en Johran Willegers van VVD Zwolle roepen inwoners die hier last van hebben op om zich bij hen te melden.

Uit pas gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat twee op de drie jonge vrouwen zegt het afgelopen jaar te zijn lastig gevallen. Ook personen uit de LHBTI+ gemeenschap zijn vaak slachtoffer van intimidatie in de openbare ruimte. PvdA Zwolle en VVD Zwolle vinden dit niet normaal en willen samen stappen zetten om dit hoog op de agenda te krijgen zodat dit gedrag aangepakt wordt. Volgens Selma Hoekstra is de gemeente te passief als het gaat om dit onderwerp: “Ik krijg mailtjes van inwoners over deze problematiek. Ik zie andere gemeenten die op dit onderwerp wel actief zijn. Ik ben van mening dat we meer kunnen doen dan we nu doen.” 

Inventariseren
Ook de Zwolse VVD hoort met regelmaat inwoners die lastig worden gevallen op straat. Johran Willegers hoopt dan ook dat na de oproep van beide partijen zich nog meer mensen melden. “Met de ervaringen van slachtoffers als richtsnoer gaan we werken aan een initiatiefvoorstel met als inzet het voorkomen van deze verschrikkelijke praktijken, het in beeld brengen waar en hoe dit gebeurt én het aanpakken daar waar het fout gaat. Om straatintimidatie te smoren, kan er in Zwolle echt nog een schepje bovenop.”

Andere steden
In andere steden zoals in Arnhem is een meldpunt ingesteld en zijn extra regels in de Algemene Plaatselijke Verordening, oftewel APV, opgenomen. Dat zou voor Zwolle ook een oplossing kunnen zijn. Maar volgens Hoekstra en Willegers zijn er ook andere alternatieven om dit onderwerp op de kaart te zetten. Zo is er in Groningen een instagrampagina waarbij beheerders van de pagina uitspraken van intimidatie op de plek krijten of spuiten waar het gebeurt. Maar je zou je ook kunnen voorstellen dat je een 06-nummer kan bellen of appen zoals de NS dat hanteert in de trein.
Inwoners van Zwolle die last hebben van straatintimidatie kunnen zich melden bij:
[email protected] en [email protected].