PvdA, D66 en SP willen aan het werk met de basisbaan

Door Roberto Kist op 11 november 2021
Meehelpen langs het sportveld of ondersteuning bieden in het verpleeghuis of het wijkcentrum. Wat de PvdA, D66 en SP betreft is dat waardevol werk. Werk dat gedaan kan worden door mensen die al lange tijd hun plek op de reguliere arbeidsmarkt niet weten te vinden, maar wel graag aan de slag willen. Volgens de drie oppositiepartijen is het nu tijd om ook in Zwolle te starten met een basisbaan.

 

“Ondanks de aantrekkende economie staan er nog steeds Zwollenaren langs de kant die graag aan het werk willen”, zegt PvdA-fractielid Roberto Kist. “Daarnaast zien we dat de basisbaan in Groningen goed werkt.” In de gemeente Groningen zijn inmiddels vijfentwintig mensen aan passend werk geholpen, zij kwamen er op de reguliere arbeidsmarkt niet tussen. Wat betreft welzijn en inkomen gaan deelnemers erop vooruit. De gemeente Groningen is positief over de resultaten.

Sonja Paauw fractievoorzitter D66: “We zien dat vanuit de Zwolse samenleving behoefte is om maatschappelijke banen te creëren voor werk dat nu niet wordt opgepakt, denk bijvoorbeeld aan werk op en om scholen om leerkrachten te ontlasten. Bij de basisbaan gaat het om volwaardige vaste banen met een fatsoenlijk loon en veel impact voor de maatschappij.”

Al eerder vroegen de drie partijen om een onderzoek naar de mogelijkheid van de basisbaan in Zwolle. Een meerderheid van de Zwolse raad ging hier begin juli mee akkoord. SP-raadslid Bert Sluijer: “Het college geeft nu in haar onderzoek naar basisbanen een negatief advies over de basisbanen in Zwolle, maar ze belicht daarbij niet de voordelen van basisbanen voor de inwoners van Zwolle en de samenleving als geheel.” Het college verwijst naar het initiatief ‘startbanen’ als reden om niet te beginnen met basisbanen in Zwolle. Kist: “In de begroting voor volgend jaar staat dat startbanen uiteindelijk moeten leiden tot uitstroom naar ander werk, terwijl de basisbanen dit doelbewust niet heeft. Het is een volwaardige baan voor de deelnemers. ”

De drie politieke partijen dienen vrijdag tijdens de raadsvergadering over de begroting van 2022 een amendement in. Hierin reserveren ze 175.000,- voor de pilot basisbanen en dragen ze het college van burgemeester en wethouders op om voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 met een voorstel te komen over hoe ze hier in Zwolle werk van gaan maken.

 

Roberto Kist

Roberto Kist

Geboren in het Zwolse Wezenlandenziekenhuis in 1995 en vervolgens verhuisd naar Kampen. Opgegroeid in een echt arbeidersgezin waarin ik heb geleerd dat het belangrijk is dat iedereen gelijke kansen krijgt in het leven en dat je anderen met respect behandelt. Nu woon ik met mijn vriendin en onze twee katten in het mooie Holtenbroek en

Meer over Roberto Kist