Door op 18 juli 2015

PvdA: college neemt stevige sociale keuzes

Nu het zomerreces is begonnen, is het tijd voor een terugblik op de afgelopen periode. De PvdA is tevreden dat het college ook in tijden van bezuinigingen stevige sociale keuzes maakt. In Zwolle blijven de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en zorgen we ervoor dat de fikse kortingen vanuit het Rijk niet terecht komen bij de kwetsbaren in de samenleving. De plannen voor de komende 4 jaar zijn voor de zomer vastgesteld in de gemeenteraad. Daar zitten bezuinigingen bij die pijn doen en die we liever anders zagen, zoals op het beheer van het openbaar groen, op sport en op cultuur. Ook op het sociale domein wordt extra bezuinigd, dat lijkt pittig maar daarover is de toezegging gedaan door onze eigen wethouder dat deze bezuinigingen alleen komen uit het weghalen van bureaucratie, managementlagen, dubbelingen en overhead en gaat niet ten koste van de kwaliteit van de zorg.

We houden natuurlijk een stevige vinger aan de pols bij deze voorgenomen plannen en we hebben afgesproken dat we onze keuzes heroverwegen als er onwenselijke negatieve effecten optreden. Eerlijk is eerlijk, er wordt 11 miljoen bezuinigd en er is weinig ruimte om te investeren. Toch blikken we graag nog even terug op het afgelopen jaar, om te laten zien wat het betekent voor een stad als de PvdA meebestuurt en haar verantwoordelijkheid neemt in een coalitie met VVD, D66 en de ChristenUnie. Deze sociale keuzes zijn gemaakt (mede) dankzij de PvdA:
  1. Er wordt niet bezuinigd op het armoedebeleid
  2. Betaalbaarheid van huurwoningen hoog op de agenda van zowel de gemeente als de woningbouwcorporaties, een woonlastenfonds om onbetaalbaarheid voor mensen met een laag inkomen op te vangen.
  3. Bouw 300 extra sociale huurwoningen + 100 tijdelijke huurwoningen voor spoedgevallen (scheiding, werkloosheid etc.).
  4. Een jaarlijkse reserve van 5 miljoen om de kwaliteit van de zorg hoog te houden en negatieve effecten van rijksbezuinigingen in de zorg op te vangen
  5. Tarief van de huishoudelijke hulp blijft op fatsoenlijk niveau
  6. Extra aandacht voor mantelzorgers
  7. Sluiting van wijkbibliotheken van de baan, centrale bieb krijgt een nieuwe locatie waardoor hij verder kan groeien.
  8. Inzetten op vakkennis en diploma’s bij werkzoekenden ipv alleen inzetten op employability
  9. Extra aandacht voor arbeidsdiscriminatie: eerlijke kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt!
  10. Overleg wethouder met schoolbesturen over wijkgericht passend onderwijs. Geen onnodig gesleep met kinderen, geen beperking van keuzevrijheid van ouders en kinderen.