Door op 20 januari 2017

PvdA blij met toekomst Museum aan de Melkmarkt

Samenwerking HCO en Fundatie biedt kansen en geeft nieuw elan.

Gisteren werd bekend gemaakt dat het college van burgemeester en wethouders kiest voor een nieuw organisatiemodel in plaats van de door de raad gewenste fusie tussen het Historisch Centrum Overijssel (HCO) en het Stedelijk Museum Zwolle (SMZ). In dat nieuwe model worden de taken van de stichting Stedelijk Museum Zwolle overgedragen aan het HCO. De Fundatie wordt betrokken bij de invulling van de museale functie.

De PvdA fractie staat voor een museum dat de cultuurhistorie van de stad op een aantrekkelijke manier voor een breed publiek toegankelijk maakt. Het Drostenhuis en de aangebouwde nieuwbouw bieden daarvoor een mooie plek. We hebben daarom vorig jaar gekozen om het Stedelijk Museum en het Historisch Centrum Overijssel te laten fuseren. Hierdoor kon de inhoud versterkt worden en tegelijkertijd bespaard worden op organisatiekosten.

Het afgelopen half jaar is er een verkenning gedaan naar de vorm waarin de fusie gestalte zou kunnen vinden. Uit het rapport van de extern adviseur blijkt dat het HCO en SMZ geen overeenstemming hebben bereikt. Nu de partijen er samen niet uitkomen, heeft het college ervoor gekozen om de taken van het SMZ over te dragen aan het HCO.

De PvdA vindt het teleurstellend dat beide partijen er in het afgelopen half jaar niet zijn uitgekomen. “Maar de inhoud en het eindresultaat staat voor ons voorop, de organisatievorm is daaraan ondergeschikt. Wij zijn voor een sterk Stedelijk Museum, op deze plek in Zwolle. Als we dat bereiken met deze nieuwe plannen dan zijn we voor.” Ook omdat er zo sneller duidelijkheid komt voor de medewerkers en vrijwilligers van het SMZ. Die verkeren al tijden in onzekerheid en het wordt tijd dat daar een einde aan komt. “We kennen HCO en de Fundatie als sterke organisaties met mooie, frisse ideeën voor de stad” aldus woordvoerder Jan Slijkhuis. De PvdA heeft de plannen van de huidige organisatie van het Stedelijk museum ook gezien. Slijkhuis: “Er spreekt veel liefde uit voor de eigen organisatie, dat is natuurlijk mooi maar mag niet voorop staan. We vinden de plannen slecht uitgewerkt en niet echt geloofwaardig. Het idee om ook met het stedelijk museum in Kampen en Deventer samen te werken vinden we wel mooi, dat kan de nieuwe organisatie ook oppakken.”