Door Redactie op 6 april 2016

PvdA blij met collegevoorstel AZC

Na veel en breed overleg legt het college aan de stad en de raad een voorstel voor om een asielzoekerscentrum voor zeshonderd vluchtelingen te realiseren aan de Dokter van Thienenweg 1. Wij zijn blij dat het college op basis van alle gesprekken met de stad deze zorgvuldige keuze heeft gemaakt.

In het voorstel dat nu voorligt, neemt het college haar verantwoordelijkheid om te helpen bij het opvangen van mensen die vanwege oorlog en geweld huis en haard hebben moeten verlaten. Ook is er aandacht voor de geuite zorgen van inwoners over de omvang, beheersbaarheid en (verkeers)veiligheid. Zo is het aantal op te vangen vluchtelingen teruggebracht van achthonderd naar zeshonderd. Daarnaast wordt de locatie zo ingericht dat recreatie op het terrein kan plaatsvinden, waardoor het naastgelegen natuurgebied en de herinneringsbomenlaan voor alle bewoners en bezoekers uit de omgeving toegankelijk blijft. Wanneer de raad instemt met het voorstel zal met de inwoners van de buurt een beheersplan opgesteld worden. Bewoners, bedrijven, politie, COA en andere betrokkenen maken samen afspraken over maatregelen die nodig zijn voor de veiligheid en de beheersbaarheid

De PvdA is blij met de zorgvuldige keuze die het college heeft gemaakt. Enerzijds omdat we het belangrijk vinden dat we als Zwolle helpen bij het opvangen van vluchtelingen. Omdat Zwolle een gastvrije stad is waar we klaar staan voor elkaar, maar ook voor mensen die in tijden van nood hun thuisland ontvluchten. Anderzijds omdat de stad nauw betrokken is geweest bij de afweging van het college en er geluisterd is naar de zorgen die zijn geuit door inwoners.

Hoe gaat het nu verder? Op dinsdag 12 april 2016 om 19:30 uur wordt een informatiemarkt gehouden waar belanghebbenden en geïnteresseerden met Zwolse fracties en raadsleden in gesprek kunnen gaan over het definitieve voorstel. De informatiemarkt wordt gehouden in de hal van onderwijsinstelling Landstede, Dokterspad 2 in Zwolle. Vervolgens is het debat en de besluitvorming over het voorstel op dinsdag 19 april om 19:30 uur in de Statenzaal van de Provincie Overijssel aan de Luttenbergstraat 2 in Zwolle.

Bekijk meer informatie over de informatiemarkt, aanmelden, inspreken en besluitvorming. Bekijk het volledige voorstel dat het college aan de stad en de raad voorlegt.

Redactie

Redactie

Heeft u vragen of opmerkingen? neem dan contact op met zwolle.pvda@gmail.com

Meer over Redactie