Door op 23 mei 2012

Passie voor de politiek

Anderhalf jaar geleden ben ik in de politiek gestapt als burgerraadslid voor de PvdA te Zwolle. Twee en een half jaar geleden was ik politiek kleurloos. Bij de PvdA voelde ik me als een vis in het water. Mijn partij is er voor iedereen ongeacht kleur, religie, afkomst, cultuur of inkomen.

Passie voor politiek betekent voor mij me met enthousiasme inzetten voor je omgeving. In het dagelijks leven ben ik projectadministrateur in het bedrijfsleven. Mijn hart ligt bij ondernemerschap, techniek, innovatie en maatschappelijke vraagstukken. Een druk leven, dat wel. En over politiek raak je nooit uitgepraat. Dat heb ik van mijn vader: die was in de tachtiger jaren raadslid in mijn vaderland Somalië.

Vertrouwen
Voor mij zijn de democratische waarden en geloof belangrijke inspiratiebronnen.  Ik voel me maatschappelijk betrokken en wil me inzetten voor wat er in mijn omgeving gebeurt. Waar ik me ook voor inzet: gezin, werk, politiek; alles draait om vertrouwen.
Ik zoek de mensen in de wijken op. Dan praat ik met de mensen over schulden die zich opstapelen, over veiligheid en over de orde van alledag. Vertrouwen in maatschappelijke groeperingen en instellingen is een goede graadmeter voor de houding van de burger ten opzichte van de samenleving en dus ook ten opzichte van de politiek.

ROSA-leergang
Naast het inwerkingsprogramma van de gemeente Zwolle van vorig jaar, heb ik dit jaar de Rosa-Leergang van de PvdA gevolgd. De leergang is er voor een ieder die meer wil weten over de beginselen van de sociaaldemocratie nu en in het verleden, de politieke en culturele verschillen en overeenkomsten tussen de PvdA en andere partijen en de politieke geschiedenis vanuit sociaaldemocratisch perspectief. Debatteren vind ik heel leuk mits dit over de inhoud gaat en men elkaar respectvol bejegend. Volksvertegenwoordigers moeten een voorbeeldfunctie vervullen. “ Doe eens normaal man” in een debat: Ik vind het niet kunnen, dat is niet mijn stijl.

Beter Zwolle
Mijn aandachtsgebied is Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Mijn motto: als je iets wil bereiken, moet je niet aan de kant gaan staan tot dingen veranderen, maar (binnen je vermogen) bijdragen aan het zoeken naar de gewenste situatie. Aan het einde van de college periode 2010-2014 wil ik graag kunnen zeggen mijn partij heeft werkelijk een bijdrage geleverd aan een beter Zwolle.

Advies: wil je gehoord worden, dan moet je meedoen. Ga er dan voor met volle inzet!